Buletin de avertizare

0
1513

Condiţiile climatice din această perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorilor menționaţi în buletinul de avertizare, anexat.

În vederea combaterii acestora se recomandă produse de protecţie a plantelor (pesticide)(v.Buletinul de avertizare) omologate de Comisia de omologare.

În cazul în care se vor efectua tratamente chimice se vor lua măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Să se respecte cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor (pesticide), pe cele de securitate u muncii, de protecție a albinelor și animalelor respectiv Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentaţiei 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, I5b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România.

Conform acestui ordin, art. nr.4 stipulează următoarele:

-este interzisă aplicarea pesticidelor, cu excepţia celor atestate prin menţiunea că nu sunt toxice pentru albine, asupra culturilor agricole entomofile, pomilor fructiferi sau principalelor specii forestiere melifere (salcâm, tei) aflate în faze de înflorire.

-art 7 pct. C – Unităţile agricole, să înștiinteze în scris cu cel puţin 7 zile înainte de începerea tratamentului: consiliile locale, comunale, orășenești sau municipale și primării după caz, pe teritoriul cărora se găsesc suprafeţele ce urmează a fi tratate, comunicând următoarele date:

  • locul unde se aplică tratamentul
  • data începerii și durata tratamentului
  • denumirea produsului folosit și remanența acestuia

-art 10 – Unităţile cu sector apicol și apicultorii cu stupine personale au următoarele obligaţii:

  • să anunțe în cel mult 24 ore, consiliul local al comunei, oraşului sau municipiului și primăriile, după caz, pe teritoriul căreia se află stupina, locul de amplasare al acestuia, perioada utilizării vetrei de stupină, numărul familiilor de albine, sediul sau adresa deţinătorului de familii de albine, precum și sediul sau adresa la care acesta urmează să fie anunțat în cazul efectuării unor tratamente fitosanitare.

Vă rugăm să afişaţi la vedere Buletinul de avertizare (anexat)

Buletin de avertizare