CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL INTERVIULUI DIN DATA DE 18.11.2019 LA CONCURSUL DIN DATA DE 13.11.2019 proba scrisa si proba practica

0
996
Nr. crt. Nume si prenume candidat Postul pentru care candideaza Medie punctaj proba interviu Rezultat

interviu

1 Dumitrescu Cristina

-Marilena

Inspector de specialitate,

gradul I

Compartiment Implementare Proiecte Fonduri Europene

83,00 Admis

Cu drept de contestatie pana pe data de 19.11.2019, ora 12.00

Afisat astazi, 18.11.2019, ora 12.00