Centralizator nominal cu rezultatul probei scrise la concursul din data de 09.01.2019 proba scrisă

0
1108

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI SCRISE

LA CONCURSUL DIN DATA DE 09.01.2019 PROBA SCRISĂ

 

În conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise la concursul din data de 09.01.2019 (proba scrisă):

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează/

Compartiment

Medie punctaj proba scrisă

 

Rezultat proba scrisă

 

1 Bancescu Geanina Asistent medical 100,00 ADMIS
2 Antipov Elena -//- 97,30 ADMIS
3 Nedianu Valentina -//- 75,05 ADMIS
4 Bivol Mihaela -//- 61,20 ADMIS
5 Dumitru Valentina -//- 52,65 ADMIS

Cu drept de contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

Interviul se va susține în data de 11.01.2019, ora 12.00.

 

 

                                                                                                                

Afișat astăzi, 09.01.2019, ora 13.30