Compartiment Urbanism

0
9481

{slider Anexe}

 • a. actul de proprietate poate fi: titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, certificate de mostenitor, sentinta civila;
 • b. memoriul va contine: descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facandu-se referiri la : amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor, date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi  in anexa la cererea pentru autorizare:
 • suprafetele – construita desfasurata, construita la sol si utila;
 • inaltimile cladirilor si numarul de niveluri;
 • volumul constructiilor;
 • procentul de ocupare a terenului – P.O.T.
 • coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.
 • c. planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei va cuprinde:
 • plan cu reprezentarea reliefului, intocmit in sistemul de Proiectie Stereografic 1970, la scara 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/200 sau 1/100, dupa caz, vizat de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, pe care se vor prezenta: imobilul, identificat prin numar cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descries prin totalitatea elementelor topografice determinate pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusive pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;
 • amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi;
 • cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele + 0,00; cote de nivel; distante de amplasare; anexe; cotele trotuarelor; aleilor, platformelor si altele asemenea);
 • denumirea si destinatiilor fiecarui corp de constructive;
 • sistematizarea pe vertical a terenului si modul de scurgere a apelor pluvial;
 • accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute;
 • planul parcelelor al tarlalei in cazul imobilelor neimprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietatii;
 • d. acordul vecinilor
 • pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate numai daca sunt necesare a se lua masuri de protejare a acestora;
 • pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei;
 • pentru amplasarea de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate (unde este cazul);
 • e.  avize si acorduri privind utilitatile publice urbane si infrastructura;
 • alimentare cu apa si canalizare (R.A.J.A.);
 • alimentare cu energie electrica (ELECTRICA);
 • gaze natural (CONGAZ);
 • alimentare cu energie termica (R.A.D.E.T.);
 • telefonizare (ROMTELECOM);
 • TERMOELECTRICA;
 • TRANSELECTRICA;

Avize si acorduri privind:

 • Securitatea la incendiu (INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA);
 • AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA;
 • Protectia civila
 • Sanatatea populatiei (INSPECTORATUL PENTRU SANATATEA PUBLICA);

Avize/acorduri specifice ale administratiei publice central si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestor institutii:

 • DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA, CULTE SI PATRIMONIU CULTURAL NATIONAL;
 • INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII;
 • MINISTERUL DEZVOLTARII LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR;
 • AGENTIA NATIONALA APELE ROMANE;
 • STATUL MAJOR GENERAL;
 • CADASTRU P.M.C., altele dupa caz;

Alte avize/acorduri:

 • ACORD PROIECTANT INITIAL;
 • ACORD NOTARIAL;
 • ACORD BANCA;
 • ACORD COINDIVIZARI;
 • ACORD VECINI LIMITROFI; altele dupa caz.

Studii de specialitate:

 • Studiu de insorire
 • Studiu de circulatie;
 • Simulare tridimensionala;
 • Desfasurare front stradal, altele dupa caz.
 • f. memorii de specialitati:
 • rezistenta si stabilitate;
 •   securitate la incendiu;
 • igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
 • siguranta in exploatare;
 • protectia impotriva zgomotului;
 • izolatie termica si economie de energie, dupa caz;

{slider Documentatia D.T}

Piese scrise:

  • Lista de semnaturi proiectanti
  • Memoriu justificativ (conf. anexa 1.b.)
  • Studio geotehnic
  • Deviz lucrari (pentru lucrari ce nu se incadreaza in H.C.L.M.)

Piese desenate:

 • Plan de incadrare in zona – scara 1/1000, emis de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;
 • Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei – scara 1/100, vizat de O.C.P.I. (conf. anexa 1.c.);
 • Planuri de arhitectura – scara 1/50, dupa cum urmeaza: plan niveluri, plan acoperis, sectiuni caracteristice, planuri fatade color cu mentionarea materialelor si finisajelor folosite;
 • Plan parcari (cote, raze de giratie, simulare circulatie), unde este cazul;
 • Desfasurare front stradal existent/propus, unde este cazul;
 • Simulare tridimensionala (perspective la niveul ochiului);
 • Memorii pe specialitati insotite de scheme anexe (conf. Anexa 1.f.)
 • Planuri de structura – planuri fundatii – scara 1/50

– detalii
– planuri subzidiri (unde este cazul)
d. Memorii pentru instalatii si scheme anexe;

{/sliders}

In conformitate cu actualizarea Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata prin OU 214/04.12.2008 si OUG 288/30.12.2008, ce va intra in vigoare din data de 14.02.2009, va comunicam continutul cadru al documentatiilor necesare obtinerii certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire.
Precizam ca se inregistreaza  doar documentatiile care vor respecta ordinea actelor de mai jos mentionate iar aranjarea documentatiei este responsabilitatea arhitectului – sef de proiect.
Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se depune si se inregistreaza la autoritatea administratiei publice locale numai daca solicitantul prezinta toate documentele necesare, conform legii. In cazul in care documentatia tehnica DT (parte component a documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire) este incomplete sau necesita modificari, aceasta se restituie solicitantului in termen de 5 zile de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a elementelor necesare in vederea completarii acesteia.