Hotărâri ale Consiliului Local 2020

0
7784
Business meeting

Hotărâre adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 30.12.2020

1.     HCL nr. 213/30.12.2020 cu privire la aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de delegare de gestiune nr. 16297/01.04.2011

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 28.12.2020

1. HCL nr. 211/28.12.2020 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen lung si mediu a serviciului de salubrizare in orasul Navodari

2. HCL nr. 212/28.12.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii reglementarilor urbanistice si construire MIDIA GRAND MARINA + COMPLEX HOTELIER

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 22.12.2020

1. HCL nr. 191/22.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al orasului Navodari pentru anul 2020

2. HCL nr. 192/22.12.2020 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la 30.09.2020

3. HCL nr. 193/22.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

 1. HCL nr. 194/22.12.2020 cu privire la aprobarea ajustarii tarifului de depozitare si neutralizare a deseurilor menajere si incheierea unui act aditional la contractul de prestari servicii nr. 5/14.12.1994 pentru depozitare deseuri

5. HCL nr. 195/22.12.2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentand reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren prevazute de art. 456 alin. (4) si art. 464 alin. (4) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, la bugetul local al Orasului Navodari, pentru persoanele fizice si juridice care detin in proprietate cladiri si care sunt utilizate pentru prestare de servicii turistice pentru o perioada de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic, pentru anii 2021-2023

6.  HCL nr. 196/22.12.2020 cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuintele situate in orasul Navodari str. Pescaruluinr. 88, bl.SP2

7. HCL nr. 197/22.12.2020 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 47094/19.11.2018 pentru spatiul nr. 14-15 situat in Piata Centrala Navodari

8. HCL nr. 198/22.12.2020 cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuinte sociale situate in Orasul Navodari

9. HCL nr. 199/22.12.2020 cu privire la incheierea contractului de inchiriere nr. 54130/16.11.2016 pentru locuinta sociala situata in Navodari, Str. Ghioceilor, bl. 58

10. HCL nr. 200/22.12.2020 cu privire la prelungirea contractelor de inchiriere pentru locuintele sociale situate in Navodari, strada Cabanei, Camin nou, etaj 2

11. HCL nr. 201/22.12.2020 cu privire la incheierea unui contract de inchiriere pentru un chirias al carui contract pentru locuinta sociala a expirat

12. HCL nr. 202/22.12.2020 cu privire la retragerea dreptului de folosinta pentru lotul nr. 212 situat in Navodari, str. S8, atribuit in baza legii 15/2003

13. HCL nr. 203/22.12.2020 cu privire la vanzarea imobilului locuinta situata in Navodari, str. Pescarusului, nr. 88, lot 2, bloc SP2, ap. 7

14. HCL nr. 204/22.12.2020 privind aprobarea incheierii conventiilor de justificare a avansurilor in conformitate cu art.5Ù1, alin. 1 si 2 ale Ordonantei de Guvern nr. 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

15. HCL nr. 205/22.12.2020 cu privire la modificarea HCL nr. 111/01.07.2020

16. HCL nr. 206/22.12.2020 privind aprobarea atribuirii contractului, a pretului de executie si a modelului de contract pentru executia de „LUCRARI DE REPARATII TRAMA STRADALA IN ORASUL NAVODARI” de catre S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

17. HCL nr. 207/22.12.2020 privind stabilirea sumei maxime pentru anularea creantelor fiscale aflate in sold la 31.12.2020

 1. HCL nr. 208/22.12.2020 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor
 2. HCL nr. 209/22.12.2020 cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Navodari in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din Orasul Navodari pentru anul scolar 2020-2021
 3. HCL nr. 210/22.12.2020 cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Navodari in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii Educatiei (CEAC) din unitatile de invatamant din Orasul Navodari, pentru anul scolar 2020-2021

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 06.11.2020

 1. HCL nr. 188/06.11.2020 privind modificarea Comisiei de validare și de numărare a voturilor
 2. HCL nr. 189/06.11.2020 cu privire la alegerea Viceprimarului Orașului Năvodari
 3. HCL nr. 190/06.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al orașului Năvodari pentru anul 2020

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 05.11.2020

 1. HCL nr. 185/05.11.2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință
 2. HCL nr. 186/05.11.2020 privind constituirea Comisiei de validare și de numărare a voturilor
 3. HCL nr. 187/05.11.2020 cu privire la organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Năvodari

Hotarari adoptate in sedinta extraordinara a Consiliului Local din data de 21.09.2020

 1. HCL nr. 183/21.09.2020 privind participarea orasului Navodari, in calitate de membru fondator, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Transport Public Constanta”
 2. HCL nr. 184/21.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al orasului Navodari pentru anul 2020

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 04.09.2020

 1. HCL nr. 172/04.09.2020 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
 2. HCL nr. 173/04.09.2020privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al orasului Navodari pentru anul 2020
 3. HCL nr. 174/04.09.2020cu privire la modificarea HCL nr. 107/01.07.2020
 4. HCL nr. 175/04.09.2020cu privire la propunerea de trecere din domeniul public al Statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii in domeniul public al orasului Navodari si administrarea Consiliului Local al Orasului Navodari a imobilului ”Clubul Copiilor Navodari”, situat in orasul Navodari, strada Cabanei, nr. 10, judetul Constanta
 5. HCL nr. 176/04.09.2020privind aprobarea intentiei de participare a Orasului Navodari, judetul Constanta, in contextul infiintarii ”Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport persoane”
 6. HCL nr. 177/04.09.2020privind aprobarea atribuirii contractului, a pretului de executie si a modelului de contract pentru executia de ”Lucrari de reparatii prin asternere imbracaminte asfaltica in grosime de 5 cm + pregatirea stratului suport, pe DC 86, intre Str. Recoltei si limita cu UAT Lumina” de catre SC Termica Distributie Navodari SRL
 7. HCL nr. 178/04.09.2020privind acordarea unui ajutor de urgenta
 8. HCL nr. 179/04.09.2020privind acordarea unui ajutor de urgenta
 9. HCL nr. 180/04.09.2020 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Panselutelor, nr. 8, judetul Constanta
 10. HCL nr. 181/04.09.2020privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea introducerii terenului in intravilan industrial pentru investitiile: statie preparare betoane, statie preparare mixturi asfaltice, cladiri industriale si cladiri de birouri
 11. HCL nr. 182/04.09.2020 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Orasului Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 07.08.2020

 1. HCL nr. 141/07.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2020
 2. HCL nr. 142/07.08.2020 privind acordarea facilitatilor fiscale prevazute la ART. V si ART. VI din OUG nr. 69/2020
 3. HCL nr. 143/07.08.2020 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la 30.06.2020
 4. HCL nr. 144/07.08.2020 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, conform art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2021
 5. HCL nr. 145/07.08.2020 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 6. HCL nr. 146/07.08.2020 privind stabilirea contributiei persoanelor varstnice care beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu
 7. HCL nr. 147/07.08.2020 privind modificarea si completarea HCL nr. 78/2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Vasilache Florin
 8. HCL nr. 148/07.08.2020 cu privire la modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Orasului Navodari
 9. HCL nr. 149/07.08.2020 privind trecerea unor bunuri din domeniul privat in domeniul public UAT Oras Navodari
 10. HCL nr. 150/07.08.2020 cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 1, bloc SP1, parter, ap. 4, judetul Constanta
 11. HCL nr. 151/07.08.2020 cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 1, bloc SP1, etaj 6, ap. 27, judetul Constanta
 12. HCL nr. 152/07.08.2020 cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 2, bloc SP2, etaj 3, ap. 14, judetul Constanta
 13. HCL nr. 153/07.08.2020 cu privire la aprobarea Listei solicitantilor care nu au acces la atribuirea unui lot de teren, a Listei Solicitantilor care au acces la atribuirea unui lot de teren si a Listei de prioritate
 14. HCL nr. 154/07.08.2020 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Principala nr. 1D, judetul Constanta
 15. HCL nr. 155/07.08.2020 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Principala nr. 1C, judetul Constanta
 16. HCL nr. 156/07.08.200 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Panselutelor, judetul Constanta
 17. HCL nr. 157/07.08.2020 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului situat in Navodari, strada Stadionului nr. 61, judetul Constanta
 18. HCL nr. 158/07.08.2020 cu privire la modificarea HCL Navodari nr. 259/07.07.2017 cu privire la aprobarea inchirierii spatiilor amenajate in cadrul Centrului de Afaceri Navodari, modificata prin HCL Navodari nr. 263/28.11.2019
 19. HCL nr. 159/07.08.2020 cu privire la aprobarea inchirierii prin licitatie publica a salii de balet din cadrul Casei de Cultura situata in Oras Naodari, strada Constantei, parter, in suprafata de 96,18mp
 20. HCL nr. 160/07.08.2020 cu privire la repartizarea unei locuinte sociale situate in orasul Navodari, numitei Tanase (fosta Cobachi) Vasilica
 21. HCL nr. 161/07.08.2020 cu privire la incheierea unui contract de inchiriere dlui Borcan Cristinel pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Cabanei – Camin Nou, camera nr. 112
 22. HCL nr. 162/07.08.2020 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 26021/18.05.2015 pentru locuinta situata in orasul Navodari, str. Pescarusului nr. 88, bl. SP 1, ap. 20
 23. HCL nr. 163/07.08.2020 privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu – Modificare reglementari urbanistice constructii cu destinatie de locuinte si dotari complementare
 24. HCL nr. 164/07.08.2020 privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu – Modificare reglementari urbanistice, schimbare de destinatie teren, din teren pentru „baza de productie agricola si moara cereale in „teren pentru construire locuinta”
 25. HCL nr. 165/07.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Orasul Navodari, Bdul MAMAIA NORD, nr. 145 (nr. cadastral 115049, lot 2/1)
 26. HCL nr. 166/07.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru introducere teren din extravilan in intravilan pentru realizare zona de servicii, comert si locuire, Oras Navodari, Pa A348/18/1 LOT 2 si A348/18/2 LOT 2
 27. HCL nr. 167/07.08.2020 privind schimbarea sediului social al S.C. Termica Distributie Navodari S.R.L. din strada Dobrogei PT 5 in strada Tineretului, Cladirea 29, etaj 1, Oras Navodari, Jud.Constanta.
 28. HCL nr. 168/07.08.2020 PRIVIND DESFASURAREA TRANSPORTULUI DE PERSOANE IN SCOP TURISTIC SI DE AGREMENT IN ORASUL NAVODARI
 29. HCL nr. 169/07.08.2020 privind modificarea Organigramei, a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari, judetul Constanta
 30. HCL nr. 170/07.08.2020 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 26015/18.05.2015 pentru locuinta sociala situatia in orasul Navodari, str. Pescarusului, nr. 88, bl. SP1, ap. 7
 31. HCL nr. 171/07.08.2020 cu privire la prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Sanatatii, Camin nr. 1, cam. 36

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 09.07.2020

 1. HCL nr. 113/09.07.2020 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 2. HCL nr. 114/09.07.2020 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, pentru un teren in suprafata de 40 mp, situat in Navodari, Bulevardul Mamaia Nord, lot 1, zona A158/5, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 3. HCL nr. 115/09.07.2020 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, strada P20, lot 17, judetul Constanta
 4. HCL nr. 116/09.07.2020 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, strada M12 fn, judetul Constanta
 5. HCL nr. 117/09.07.2020 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, strada Sperantei fn, judetul Constanta
 6. HCL nr. 118/09.07.2020 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, strada C4 fn, judetul Constanta
 7. HCL nr. 119/09.07.2020 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, b-dul Navodari fn, judetul Constanta
 8. HCL nr. 120/09.07.2020 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, b-dul Navodari fn, zona aleea Ecluzei, judetul Constanta
 9. HCL nr. 121/09.07.2020 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada T3 fn, judetul Constanta
 10. HCL nr. 122/09.07.2020 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Corbului, zona Biserica Lipoveneasca, lot 4, judetul Constanta
 11. HCL nr. 123 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Nucilor fn, judetul Constanta
 12. HCL nr. 124/09.07.2020 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Tractorului fn, judetul Constanta
 13. HCL nr. 125/09.07.2020 cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 311/06.08.2016 privind aprobarea inchirierii spatiilor interioare si a 16 puncte de vanzare exterioare situate in imobilul Centrul Transfrontalier de afaceri in turism si activitati conexe – Piata Agroalimentara de peste si produse din peste din Navodari
 14. HCL nr. 126/09.07.2020 cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuintele situate in orasul Navodari, str. Pescarusului nr. 88, bl. SP 1
 15. HCL nr. 127/09.07.2020 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 35121/04.08.2015 pentru locuinta situata in Navodari, Peninsula, str. P9, Cladirea C67, parter, ap. 5
 16. HCL nr. 128/09.07.2020 cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuintele situate in Navodari, str. Marii, bloc LEGMAS
 17. HCL nr. 129/09.07.2020 cu privire la incheierea unui contract de inchiriere cu Partidul PRO ROMANIA – Organizatia Navodari, pentru spatiul situat in Navodari, str. Marii, Cladirea 27, imobil nr. 1, jud. Constanta, pentru spatiu cu destinatie – sediu de partid
 18. HCL nr. 130/09.07.2020 privind participarea la licitatia publica organizata de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral pentru inchirierea sectoarelor de plaja libere, situate pe raza Orasului Navodari
 19. HCL nr. 131/09.07.2020 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 37962/26.08.2015
 20. HCL nr. 132/09.07.2020 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Ceferistului nr. 3, judetul Constanta
 21. HCL nr. 133/09.07.2020 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada S18 nr. 17, lot 16, judetul Constanta
 22. HCL nr. 134/09.07.2020 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Randunelelor nr. 42, judetul Constanta
 23. HCL nr. 135/09.07.2020 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M10 nr. 27D, lot 5, judetul Constanta
 24. HCL nr. 136.09.07.2020 cu privire la modificarea Organigramei, a Statului de functii si a Statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari, judetul Constanta
 25. HCL nr. 137/09.70.2020 cu privire la modificarea HCL nr. 235/27.08.2015 modificata si completata
 26. HCL nr. 138/09.07.2020 cu privire la completarea Hotararii Consiliului Local nr. 99/04.06.2020
 27. HCL nr. 139/09.07.2020 cu privire la prelungirea unor contracte de închiriere pentru locuințe sociale situate în orașul Năvodari
 28. HCL nr. 140/09.07.2020 cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr. 26027/18.05.2015 pentru locuința situată în orașul Năvodari, str. Pescărușului, nr. 88, bl. SP1, ap. 5

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 01.07.2020

HCL nr. 107/01.07.2020 privind majorarea ce capital social al SC Termica Distributie Navodari SRL cu suma de 352.000 lei, pe anul 2020

HCL nr. 108/01.07.2020 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr. 20411/31.03.2020 privind executia ”Lucrari de reparatii trama stradala in orasul Navodari”

HCL nr. 109/01.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizului general actualizat – faza proiect tehnic – pentru obiectivul de investitii ”Largire si asfaltare Pod Ecluza”

HCL nr. 110/01.07.2020 privind aprobarea detalierii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal Litoral Mamaia Nord aprobat prin HCL nr. 275/24.11.2014 si HCL nr. 302/01.08.2016

HCL nr. 111/01.07.2020 cu privire la anularea HCL nr. 37/31.01.2019 si HCL nr. 39/31.01.2019

HCL nr. 112/01.07.2020 privind aprobarea atribuirii contractului, a pretului de executie si a modelului de contract pentru executia de ”Lucrari de reparatii si intretinere fantani arteziene” de catre SC Termica Distributie Navodari SRL

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 04.06.5020

HCL nr.86 din 04.06.2020 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la 30.03.2020

HCL nr.87 din 04.06.2020 – aplicarea prevederiloe OUG 69_2020 pentru instituirea unor masuri fiscale

HCL nr.90 din 04.06.2020 privind revocarea HCL nr. 60_2020 – achizitionarea materiale sanitare de protectie

HCL nr.91 din 04.06.2020 privind revocarea HCL nr. 71_2020 – masuri privind evitarea raspandirii COVID-19

HCL nr.92 din 04.06.2020 privind revocarea HCL nr. 67_2020 – schimbare partiala destinatie teren

HCL nr.93 din 04.06.2020 aprobare drept de uz si servitute in favoarea E-DISTRIBUTIE teren 45mp

HCL nr.94 din 04.06.2020 aprobare drept de uz si servitute in favoarea E-DISTRIBUTE teren 80mp

HCL nr.95 din 04.06.2020 aprobare drept de uz si servitute in favoarea E-DISTRIBUTE teren 44mp

HCL nr.96 din 04.06.2020 obiectul de investitii Imbunatatire acces in Navodari-loc.Lumina-Sibioara

HCL nr.97 din 04.06.2020 obiectul de investitii Extindere cimitir si construire cladiri conexe

HCL nr.98 din 04.06.2020 privind vanzare teren Str. Viitorului lot 3

HCL nr.99 din 04.06.2020 darea in administrare catre CS Navodari a terenului de sport-TaraPiticilor

HCL nr.100 din 04.06.2020 privind obiectul de investitii Extindere Gradinita Veseliei

HCL nr.101 din 04.06.2020 privind obiectul de investitii Extindere Cresa nr. 20

HCL nr.102 din 04.06.2020 investitia Retea canalizare, statie de pompare si conducta refulare StrA6

HCL nr.103 din 04.06.2020 aprobare Plan de actiuni pentru repartizarea orelor de munca Legea 416

HCL nr.104 din 04.06.2020 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere Polaris

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 25.05.5020

1.HCL nr. 79 din 25.05.2020 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta

2.HCL nr. 80 din 25.05.2020 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2019

3.HCL nr. 81 din 25.05.2020 cu privire la prelungire contract de inchiriere locuinta Aleea Crinului

4.HCL nr. 82 din 25.05.2020 cu privire la prelungire contract de inchiriere locuinta Str. Marii

5.HCl nr. 83 din 25.05.2020 cu privire la prelungire contract de comodat

6.HCL nr. 84 din 25.05.2020 – aprobarea situatiilor financiare anuale pentru Termica Distributie pe anul 2019

7.HCL nr. 85 din 25.05.2020 – aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli Termica Distributie pe anul 2020

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local din
data de 08.05.2020

HCL nr. 76 din 08.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

HCL nr. 77 din 08.05.2020 privind Metodologia de acordare ajutor financiar familiilor pentru plata servicii bona

HCL nr. 78 din 08.05.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Vasilache Florin

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local din
data de 06.04.2020

HCL nr.73 din 6.04.2020 – implementarea proiectului Finalizare si modernizare Casa de Cultura si extindere si modernizare Centrul Civic

HCL nr. 75 din 6.04.2020 – proiect Extindere si amenajare Scoala nr. 3 si modernizare cai de acces

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 26.03.2020

HCL nr.68 din 26.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

HCL nr.69 din 26.03.2020 privind prorogarea unor termene de plata a obligatiilor bugetare

HCL nr.70 din 26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Orasului Navodari

HCL nr.71 din 26.03.2020 privind aprobarea unor masuri privind evitarea raspnadirii COVID-19

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 11.03.2020

HCL nr.65 din 11.03.2020 executie Lucrari de reparatii trama stradala de catre Termica Distributie Navodari

HCL nr.66 din 11.03.2020 indreptare eroare materiala din Anexa II din HCL nr.57 din 27.02.20202 – salarii personal contractual

HCL nr.67 din 11.03.2020 schimbare partiala destinatie teren

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 06.03.2020

1.HCL nr.63 din 06.03.2020 aprobare caiet de sarcini lucrari de reparatii trama stradala

2.HCL nr.64 din 06.03.2020 aprobare PUD pentru Amenajare parcare supraetajata

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 27.02.2020

1.HCL nr.8 din 27.02.2020 modificarea comisiei de validare a mandatelor CL

2.HCL nr.9 din 27.02.2020 validare mandat consilier local Sosnovschi Andreea Simona

3.HCL nr.10 din 27.02.2020 validare mandat consilier local Lazar Alexandru Marius

4.HCL nr.11 din 27.02.2020 validare mandat consilier local Dirloaica Ion

5.HCL nr.12 din 27.02.2020 modificarea componentei comisiilor de specialitate CL

6.HCL nr.13 din 27.02.2020 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 2019

7.HCL nr.14 din 27.02.2020 acoperire deficit 2019

8.HCL nr.15 din 27.02.2020 din aprobare buget pe anul 2020

9.HCL nr.16 din 27.02.2020 ajutor de urgenta Echimescu Stefania

10.HCL nr.17 din 27.02.2020 aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor

11.HCL nr.18 din 27.02.2020 salarii de baza functionari publici si personal contractual

12.HCL nr.19 din 27.02.2020 privind activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare

13.HCL nr.20 din 27.02.2020 drept de uz si servitute in favoarea E-Distributie Dobrogea

14.HCL nr.21 din 27.02.2020 retragere drept de folosinta loturi de teren Legea 15

15.HCL nr.22 din 27.02.2020 aprobarea situatiei terenurilor disponibile Legea 15

16.HCL nr.23 din 27.02.2020 aprobarea listei de repartizare terenuri Legea 15

17.HCL nr.24 din 27.02.2020 stabilirea destinatiei de locuinte de serviciu

18.HCL nr.25 din 27.02.2020 concesionarea spatiului avand drept destinatie Cabinet Medical Individual

19.HCL nr.26 din 27.02.2020 prelungire contract de concesiune Cabinet Medical Individual

20.HCL nr.27 din 27.02.2020 prelungire contract de concesiune Cabinet Medical Individual

21.HCL nr.28 din 27.02.2020 prelungire contract de concesiune Cabinet Medical Individual

22.HCL nr.29 din 27.02.2020 prelungire contract de concesiune Cabinet Medical Individual

23.HCL nr.30 din 27.02.2020 prelungire contract de inchiriere spatiu 5 Piata Centrala

24.HCL nr.31 din 27.02.2020 prelungire contract de inchiriere spatiu 6 Piata Centrala

25.HCL nr.32 din 27.02.2020 prelungire contract de inchiriere locuinta

26.HCL nr.33 din 27.02.2020 prelungire contract de inchiriere locuinta

27.HCL nr.34 din 27.02.2020 prelungire contract de inchiriere locuinta sociala

28.HCL nr.35 din 27.02.2020 prelungire contract de inchiriere locuinta sociala

29.HCL nr.36 din 27.02.2020 prelungire contract de inchiriere locuinta sociala

30.HCL nr.37 din 27.02.2020 prelungire contract de inchiriere locuinta sociala

31.HCL nr.38 din 27.02.2020 nivel minim redeventa cabinet medical

32.HCL nr.39 din 27.02.2020 nivel minim redeventa cabinet medical

33.HCL nr.40 din 27.02.2020 constituire drept de superficie cu titlu oneros prin licitatie publica asupra unui t

34.HCL nr.41 din 27.02.2020 constituire drept de superficie cu titlu oneros prin licitatie publica asupra unui t

35.HCL nr.42 din 27.02.2020 constituire drept de superficie cu titlu oneros prin licitatie publica asupra unui t

36.HCL nr.43 din 27.02.2020 constituire drept de superficie cu titlu oneros prin licitatie publica asupra unui t

37.HCL nr.44 din 27.02.2020 constituire drept de superficie cu titlu oneros prin licitatie publica asupra unui t

38.HCL nr.45 din 27.02.2020 vanzare teren prin licitatie publica

39.HCL nr.46 din 27.02.2020 vanzare teren prin licitatie publica

40.HCL nr.47 din 27.02.2020 vanzare teren prin licitatie publica-1

41.HCL nr.48 din 27.02.2020 vanzare teren prin licitatie publica

42.HCL nr.49 din 27.02.2020 dezmembrare imobil-teren

43.HCL nr.50 din 27.02.2020 actualizare lista de prioritati 2020 locuinte sociale

44.HCL nr.51 din 27.02.2020 aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar an scolar 2020-2021

45.HCL nr.52 din 27.02.2020 reglementarea semnalizarii rutiere in orasul Navodari

46.HCL nr.53 din 27.02.2020 aprobare SF privind investitia Modernizare strazi in zona de nord a orasului

47.HCL nr.54 in 27.02.2020 aprobare SF privind investitia Echipare tehnico-edilitara strazi in zona de nord a or

48.HCL nr.55 din 27.02.2020 aprobare manifestari cultural-artistice pe anul 2020

49.HCL nr.56 din 27.02.2020 aprobare Organigrama si Stat de functii CS Navodari pe anul 2020

50.HCL nr.57 din 27.02.2020 aprobare Organigrama si Stat de functii Primaria Navodari

51.HCL nr.58 din 27.02.2020 demarare procedura de realizare investitie Realizare parcari in zona de litoral

52.HCL nr.59 din 27.02.2020 aprobare Plan de Ordine si Siguranta Publica pe anul 2020

53.HCL nr.60 din 27.02.2020 achizitionare materiale sanitare de protectie

54.HCl nr.61 din 27.02.2020 aprobare cota de coparticipare realizare extindere retea electrica Midia

55.HCL nr.62 din 27.02.2020 aprobarea principalelor manifestari spotive pe anul 2020

 

 

Hotărâri adoptate de Consiliul Local Năvodari în ședința extraordinară din 20.02.2020

 1. HCL 1 din 20.02.2020 alegerea presedintelui de sedinta

2. HCL 2 din 20.02.2020 incetarea mandatului de consilier local Coman Ilie

3. HCL 3 din 20.02.2020 incetarea mandatului de consilier local Stan Liviu Marian

4. HCL 4 din 20.02.2020 incetarea mandatului de consilier local Cheizis Liliana

5. HCL 5 din 20.02.2020 aprobare cerere de finantare si cheltuieli Iluminat Public

6. HCL 6 din 20.02.2020 aprobare cerere de finantare si cheltuieli Realizare parc expozitie machete si amfiteatru in aer liber

7. HCL 7 din 20.02.2020 aprobare cerere de finantare si cheltuieli Extindere si amenajare Scoala nr. 3