Orașul Năvodari face încă un pas către reducerea consumului de electricitate pentru iluminatul public

0
1385

Domnul primar Chelaru Florin a depus zilele acestea un nou proiect pentru a fi finanțat din fonduri europene – ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PRIN MODERNIZAREA SI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC IN ORAȘUL NAVODARI”, proiect de o importanță majoră pentru asigurarea iluminatului public în orașul Năvodari.
Implementarea proiectului presupune extinderea rețelei de iluminat public utilizând surse fotovoltaice prin montarea a:
– 107 stâlpi metalici noi cu înălțime 8 m echipați cu sistem fotovoltaic- corp de iluminat LED 70 W;
– 438 stâlpi metalici noi cu înălțime 6 m echipați cu sistem fotovoltaic – corp de iluminat LED 54 W;
– 61 stâlpi metalici noi cu înălțime de 6 m echipați cu sistem fotovoltaic – corp de iluminat LED 35 W;
– 11 stâlpi metalici noi cu înălțime 6 m echipați cu sistem fotovoltaic – corp de iluminat LED 35 W;
– 84 stâlpi metalici noi cu înălțime 6 m echipați cu sistem fotovoltaic – corp de iluminat LED 54 W;
– 26 stâlpi metalici noi cu înălțime 4 m echipați cu sistem fotovoltaic – corp de iluminat LED 25 W + sistem fotovoltaic;
– unei rețele electrice LES pământ – 1416 metri;
– unei rețele electrice LES asfalt / beton – 1116 metri;
– realizarea unui punct de aprindere si comanda iluminat public
Totodată, pentru o mai propice alimentare a sistemului de iluminat, prin intermediul proiectului, se realizează o rețea electrică subterană care va permite ca alimentarea sistemului să se facă din rețea și nu doar din acumulatorul aferent fiecărui stâlp în parte.
Odată cu execuția lucrării de extindere a rețelei de iluminat public, rețeaua de iluminat public a orașului Năvodari va fi dotată cu un sistem de telegestiune care va permite controlul rețelei de iluminat public în timp real, pornirea/oprirea corpurilor existente și a celor montate prin proiect, identificarea problemelor sistemului de iluminat public, eventualele furturi de energie din rețeaua de iluminat public, va permite reglarea fluxului luminos, va raporta (prin mail/sms) si va înregistra automat eventuale defecte sau erori de funcționare. Pe lângă realizarea unui scenariu de funcționare si dimming adecvat (reducere orară), sistemul va monitoriza și înregistra consumurile de energie electrică, precum și diverse mărimi electrice (tensiune, frecvența etc), monitorizarea și înregistrarea putând fi realizate pentru fiecare corp de iluminat și/sau punct de aprindere în parte, întregul sistem putând fi controlat informatizat.
Concluzionând, prin realizarea acestui proiect, se va realiza o scădere a consumului anual de energie primară în iluminatul public cu 318.580 kwh/an, o scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone CO2) de la 97.11 la 5.64, extinderea rețelei de iluminat public cu 18.591 ml, montarea unui număr de 632 surse noi de energie regenerabila, montarea unui număr total de 727 de stâlpi și corpuri de iluminat cu led noi.
Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 5.000.000 EUR, din care contribuția orașului Năvodari este de doar 2 %.