ORDONANȚA MILITARĂ nr.1 din 17.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

0
969

ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri

 

Având în vedere dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 şi art. 4 alin. (2) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă la nivel naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020,

 

ţinând seama de evaluarea realizată de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, aprobată prin Hotărârea nr. 11 din 17 martie 2020, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor pct. 3-5 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 195/2020, în temeiul art. 20 lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul afacerilor interne emite ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020:

 

ART. 1

(1) Se suspendă activitatea de servire şi consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spaţiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locaţiei.

(2) Este permisă organizarea, de către entităţile prevăzute la alin. (1), a activităţilor de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in“, „room-service“ sau livrare la client.

ART. 2

(1) Se suspendă toate activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise.

(2) Se pot oficia slujbe în lăcaşurile de cult de către slujitorii bisericeşti/religioşi, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.

 

(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, precum şi împărtăşirea credincioşilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.

 

ART. 3

(1) Se interzice organizarea şi desfăşurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spaţii deschise.

(2) Organizatorii evenimentelor organizate şi desfăşurate în spaţii deschise, ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligaţi să dispună măsuri care să asigure distanţa de minimum 1 metru între participanţi.

ART. 4

(1) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 3,5 t au obligaţia ca, în punctul de trecere a frontierei, să aibă asupra lor şi să poarte mijloace individuale de protecţie, precum dezinfectant, mănuşi, mască pentru faţă, precum şi să prezinte documente care atestă traseul de deplasare până la destinaţie.

(2) Conducătorii de autovehicule prevăzuţi la alin. (1), care sosesc din „zone roşii“ sau „zone galbene“ ori au tranzitat aceste zone, nu se supun măsurilor de carantină sau izolare, dacă la prezentarea în punctul de trecere a frontierei nu manifestă simptomatologie asociată COVID-19.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 t.

 

ART. 5

(1) Transportul dispozitivelor medicale şi materialelor sanitare care asigură prevenţia şi tratarea afecţiunilor asociate COVID-19, precum şi al medicamentelor cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (Canamed), în vederea distribuirii în afara teritoriului României, este interzis.

(2) Transportul ansamblelor şi subansamblelor de echipamente medicale, fabricate în România pentru beneficiari externi, nu se supune interdicţiei prevăzute la alin. (1).

(3) Alte excepţii de la interdicţia prevăzută la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

ART. 6

Măsurile de primă urgenţă, prevăzute la art. 1-5, se aplică pe toată durata stării de urgenţă, în termen de 24 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

ART. 7

(1) Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Spania şi din Spania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile. Măsura se aplică începând cu data de 18 martie 2020, ora 18.00, ora României.

(2) Se prelungeşte măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Italia şi din Italia către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 23 martie 2020.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă şi corespondenţă, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă, precum şi aterizărilor tehnice necomerciale.

ART. 8

(1) Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, să iasă din locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente.

(2) Măsura se aplică pe toată durata stării de urgenţă, de la data aplicării prezentei ordonanţe militare.

ART. 9

(1) Sunt abilitate să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe militare:

a) Poliţia Română, Jandarmeria Română, poliţia locală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsurile prevăzute la art. 1-3;

b) Poliţia de Frontieră Română şi direcţiile de sănătate publică, pentru măsura prevăzută la art. 4;

c) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru măsura prevăzută la art. 5;

d) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru măsura prevăzută la art. 7;

e) Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră Română, poliţia locală, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate, direcţiile de sănătate publică şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsura prevăzută la art. 8.

(2) Nerespectarea măsurilor de primă urgenţă prevăzute la art. 1-8 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Personalul instituţiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 10

(1) Prezenta ordonanţă militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică de la data de 18 martie 2020.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puţin două zile de la data prevăzută la alin. (1), despre conţinutul prezentei ordonanţe militare.