Programul ”Cald în casa ta”. Aproape 160 de persoane au solicitat până în prezent ajutorul financiar de 4.000 de lei. Precizări privind plățile

0
1205

Potrivit datelor Direcției Asistență Socială, 158 de persoane au solicitat până în prezent ajutorul financiar nerambursabil de 4.000 prin programul „Cald în casa ta”.

Titularii cererilor cărora le-au fost finalizate anchetele sociale și le-au fost comunicate dispozițiile primarului de acordare a ajutorului financiar vor primi sumele de bani începând de miercuri, 5 octombrie, astfel:
– în numerar, la Casieria Centrală – Direcția Economică (Str. Sănătății, nr. 2), după ora 13.00! Rugăm titularii dispoziților să prezinte cartea de identitate în original!
– în cont bancar, în funcție de opțiunea exprimată la momentul depunerii cererii.

În continuare, familiile și persoanele singure care îndeplinesc cumulat condițiile prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 246/19.08.2022 pot depune cererile și documentele necesare pentru acordarea ajutorului de 4.000 de lei.
Pentru sprijin la întocmirea dosarelor puteți apela numărul de telefon/WhatsApp:  0756.055.582, scrie pe adresa de e-mail: asistentasociala@primaria-navodari.ro ori puteți obține îndrumare direct la sediul Direcției Asistență Socială din Str. Sănătății, nr. 2.

Ne reamintim:
•”Cald în casa ta” este un program de sprijin a populației vulnerabile din orașul Năvodari, gândit de administrația publică locală de la Năvodari, prin care, persoanele care la data de 30 aprilie erau branșate la sistemul centralizat de termoficare pot primi un ajutor financiar nerambursabil de 4.000 de lei
•Ajutorul financiar de 4.000 de lei se acordă o singură dată familiilor și persoanelor singure care îndeplinesc cumulat criteriile, pentru locuința de domiciliu și ale căror venituri lunare nete pe membru de familie sunt de până la 1.500 de lei, respectiv persoanelor singure cu un venit lunar de până la 2.053 de lei și care nu dețin bunuri care conduc la excluderea acordării ajutorului de urgență, prevăzute în Anexa nr. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 probate prin H.G. nr. 50/2011.
•Criterii de eligibilitate:
Sunt persoane fizice cu domiciliul/reședința în orașul Năvodari
Au calitatea de proprietar/coproprietar sau au înstrăinat apartamentul/locuința de domiciliu pentru care se solicită sprijinul financiar, cu păstrarea dreptului de uzufruct/habitație viageră
Este legal împuternicit, prin procură notarială, de către proprietarul/beneficiarul dreptului de uzufruct/habitație viageră și solicită sprijinul financiar pentru încălzirea locuinței în numele proprietarului
Au folosit pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2021/2022 energie termică în sistem centralizat și ale căror apartamente sunt debranșate de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică la data de 30.04.2022
Nu înregistrează datorii la SC Termica Distribuție Năvodari.
•Ajutorul financiar se acordă o singură dată pe bază de cerere și o serie de documente necesare – detalii, pe pagina noastră web
•Verificarea datelor și a informațiilor cuprinse în cererea tip, precum și a documentelor anexate, se realizează prin anchetă socială de către personalul Direcției Asistență Socială
•ATENȚIE! În termen de 30 de zile de la acordarea ajutorului, beneficiarii trebuie să justifice întreaga sumă cu facturi fiscale.

Informații suplimentare privind documentele necesare și formulare-tip sunt disponibile AICI