Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de 29/06.2021

0
1328

1. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
2. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a Statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari, judetul Constanta
3. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, zona Platforma Midia, lot 1/2/1, judetul Constanta
4. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, zona Platforma Midia, lot 1/2/2, judetul Constanta
5. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, zona Platforma Midia, lot 1/2/4, judetul Constanta
6. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, zona Platforma Midia, lot 1/2/5, judetul Constanta
7. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, zona Platforma Midia, lot 1/2/13, judetul Constanta
8. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, zona Platforma Midia, lot 1/2/14, judetul Constanta
9. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, zona Platforma Midia, lot 1/2/15, judetul Constanta
10. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12, nr. 2D, lot 1, judetul Constanta

11. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Craitei, nr. 19, judetul Constanta
12. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, pentru un teren in suprafata de 32 mp, situat in Navodari, strada Hanului, intersectie cu strada D25, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui PTAB
13. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea ENGIE ROMANIA SA – DISTRIGAZ SUD RETELE SRL asupra terenului identificat cu IE: 108479, in vederea bransarii la reteaua cu gaze naturale a imobilului situat in Navodari, strada Corbului, nr. 86, judetul Constanta
14. Proiect de hotarare cu privire la preluarea in domeniul privat al orasului Navodari a unui teren situat in Navodari, strada Constantei si Teilor, judetul Constanta, cu destinatie de alee acces
15. Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil-teren aflat in domeniul public al orasului Navodari
16. Proiect de hotarare cu privire la preluarea in domeniul privat al orasului Navodari a unui teren situat in Navodari, Tarla 24, Parcela N 158/1/1, lot 1/1/1+1/1/2-lot1, pentru supralargire alee acces
17. Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unei locuinte situate in Navodari, str. Marii, la mansarda bloc Legmas
18. Proiect de hotarare privind aprobarea relocarii unei conducte de apa DN 400 mm PEHD, din domeniul privat in domeniul public al orasului Navodari
19. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuintele situate in orasul Navodari, str. Pescarusului, nr. 88, bl. SP 1
20. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de inchiriere pentru locuinta situata in Navodari, Al. Egretei, bl. 17 A Est, sc. C, ap. 1 bis
21. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui schimb de locuinta sociala situata in orasul Navodari, str. Sanatatii, Camin nr. 1, cam. 6
22. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui schimb de locuinta sociala situata in orasul Navodari, str. Cabanei, Camin Nou, cam. 209 A
23. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Listei de Repartizare cuprizand solicitanti indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala prin inchiriere in anul 2021
24. Proiect de hotarare cu privire la rezilierea unor contracte de constituire a dreptului de superficie ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale
25. Proiect de hotarare cu privire la retragerea dreptului de folosinta pentru loturi de teren atribuite in baza Legii 15/2003
26. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare al orasului Navodari
27. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii indicatorilor urbanistici, bdul Mamaia Nord, nr. 42, teren cu nr. Carte funciara 106581
28. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii indicatorilor urbanistici, zona POPAS III MAMAIA; Lot 10, teren cu nr. Carte funciara 100036
29.  Proiect de hotarare privind aprobarea participarii orasului Navodari ca membru fondator la infiintarea Asociatiei Organizatia de Management al Destinatiei Mamaia Nord – Oras Navodari si asocierii orasului Navodari in Organizatia de Management al Destinatiei Mamaia Nord
30. Proiect de hotarare privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice in vederea practicarii activitatii de administrator de condominii la asociatiile de proprietari

Ordinea de zi suplimentară
1. Proiect de hotarare cu privire la incheierea unui contract de inchiriere pentru un chirias al carui contract pentru locuinta sociala a expirat