Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 28.04.2022

0
783
 1. Proiect de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma de lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, conform art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2023
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura  
 3. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 22320/23.06.2010 pentru spatiul nr. 1 situat in Piata Centrala Navodari
 4. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 20753/07.06.2010 pentru spatiul nr. 2 situat in Piata Centrala Navodari
 5. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 20759/07.06.2010 pentru spatiul nr. 3 situat in Piata Centrala Navodari
 6. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada Sperantei nr. 43, judetul Constanta
 7. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S9 nr. 6, LOT 198, judetul Constanta
 8. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Albinelor nr. 30A, judetul Constanta
 9. Proiect de hotarare privind vanzarea unui teren situat in Navodari, strada M7 fn, judetul Constanta
 10. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie a unui teren situat in Navodari, strada A1 (lot 66/2/1), judetul Constanta
 11. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Promenada Navodari fn, lot 3, judetul Constanta
 12. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit in favoarea S.C. E-Distributie Dobrogea S.A., pentru un teren in suprafata de 48 mp, situat in Navodari, str. A5, lot 2 si strada A6, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton si a unui stalp tip 12G/31
 13. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit, in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren intravilan Lv 216/08, in suprafata de 62 mp, situat in Navodari, Bulevardul Mamaia Nord, judetul Constanta, in vederea amplasarii a doua PTAB-uri
 14. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 54 mp, situat in Navodari, str. Hanului, lot 1, judetul Constanta, in vederea reamplasarii punctului de conexiuni nr. 1929 existent
 15. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit, in favoarea ENGIE ROMANIA S.A. – DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L., asupra terenului identificat cu IE: 120737, in vederea bransarii la reteaua cu gaze naturale a imobilelor C1, C2 si C3 situate in Navodari, strada Corbului nr. 84, lot 2, judetul Constanta
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii contractului, a pretului de executie si a modelului de contract pentru executia de „LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE FANTANI ARTEZIENE” de catre S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI S.R.L.
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al S.C TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI S.R.L.
 18. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Vîrlan Gabriel
 19. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Navodari
 20. Proiect de hotarare privind completarea H.C.L. nr. 26/10.02.2022 a principalelor manifestari sportive din anul 2022, cu evenimentul sportiv „Sport in Familie” ce se va desfasura in Orasul Navodari
 21. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru modificarea reglementarilor urbanistice loturi cu numar cadastral 100976, 101699, 108844, 106710, 102797, 102821, 102826
 22. Proiect de hotarare privind acordul de principiu al Consiliului Local Navodari cu privire la demararea procedurilor pentru concesiunea lucrarilor de amenajare parcare publica intersectie str. B1-STR. A6, Oras Navodari