Rezultatul interviului la concursul de RECRUTARE organizat în data de 08 februarie 2021 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

0
851

 

Nr.15279/08.02.2021

Rezultatul interviuluila concursul de RECRUTARE organizat în data de 08 februarie 2021 (proba scrisă)în cadrul Primăriei orașului Năvodari

 

Având în vedere prevederile art.62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale interviului

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului Funcția publică Punctajul

interviului

Rezultatul interviului
1 Penu Florin Inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Monitorizare Proiecte 99,33 Admis

Candidații nemultumiți de rezultatele obtinuțe pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la ora afișarii rezultatului interviului, conform art.63 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Epuraș Viorica – Referent de specialitate – Comp. Resurse Umane.

Afișat astazi 08.02.2021, ora 1500 , la sediul Primăriei orașului Năvodari