Rezultatul probei scrise la concursul de RECRUTARE organizat în data de 02 august 2021 în cadrul Primăriei orașului Năvodari, județul Constanța

0
1138

Nr.53398/02.08.2021

Rezultatul probei scrise la concursul de RECRUTARE organizat în data de 02 august 2021 în cadrul Primăriei orașului Năvodari, județul Constanța

    Având în vedere prevederile art.60, alin.(2) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Numar înregistrare

dosar de înscriere

candidat

Funcția publică de execuție vacantă

pentru care candidează/

Compartiment

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1 48751/13.07.2021 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior/Compartiment contencios 98,67 Admis
2 47772/08.07.2021 Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Tehnic-Investiții-Eficiență Energetică-Avize și Acorduri 77,00 Admis

 

  • Candidații nemultumiti de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la ora afișarii rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei orașului Năvodari, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Epuraș Viorica – Referent de specialitate – Compartiment Resurse Umane.
  • Interviul se va susține în data de 04.08.2021, ora 13,00, la sediul Primăriei orașului Năvodari.
  • Afișat astăzi 02.08.2021, ora 13,00

Secretar comisie,

Referent de specialitate,

Epuraș Viorica