Servicii

0
6301

Arhitect Șef

Asistență Socială / Protecția Copilului

Birou Resurse umane / Salarizare / Compartiment Relatii publice / Arhiva

Compartiment Agricol

Compartiment Autoritatea Tutelara / Relatia cu Consiliul Local

Compartiment Evidenta Electorala

Compartiment Probleme mediu

Compartiment Protectia muncii

Compartiment Registratura / Arhiva

Compartiment Secretariat

Direcția Administrarea Domeniul Public si Privat

Direcția Economică

Directia Juridica / Administratie Publica Locala

Direcția Poliția Locală

Serviciul Achizitii publice / Management programe

Serviciul Administrativ

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor

Serviciul Public Voluntar pentru Situații de Urgență