Sprijin și asistență umanitară pentru ucraineni. Mecanismul de decontare a cheltuielilor cu hrana și cazarea, conform HG nr. 494/08.04.2022

0
17890

Conform art. 1 din OUG 28/23.03.2022, persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București—Ilfov a cheltuielilor cu hrana și cazarea în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană și 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare.

Vezi și Sprijin și asistență umanitară pentru ucraineni. Mecanismul de decontare a cheltuielilor cu hrana

Conform normelor metodologice, publicate în HG 494/08.04.2022, pentru a beneficia de sprijin, persoanele fizice depun cerere (model-cadru) în primele trei zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă la sediul Direcției Asistență Socială – Centrul de Zi pentru Copii și Persoane în Vârstă, din Str. Sănătății, nr. 2, însoțită de următoarele documente:

  • declarație pe propria răspundere (model–cadru) cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;
  • copia actului de identitate al solicitantului;
  • copie după documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele pentru care se cere decont.

Cererea, împreună cu documentele anexate, se depune de către o singură persoană pentru aceeași locuință, în programul de funcționare al Direcției Asistență Socială:

  •  Luni – Miercuri: 08:00 – 16:00
  •  Joi: 08:00 – 18:00
  •  Vineri: 08:00 – 14:00

În cerere, solicitantul precizează dacă optează pentru încasarea sumelor în numerar sau prin virament bancar.

În situația în care cererea este depusă după termenul menționat mai sus, se va soluționa în luna următoare.

Pentru informații suplimentare, puteți suna la numărul de telefon 0762 24 71 95 sau scrie un e-mail pe adresa: asistentasociala@primaria-navodari.ri. Update: pentru o comunicare facila folosiți mailul refugiatinavodari@gmail.com