ANUNT PRIVIND CONTRACTUL DE ÎNSTRĂINARE – DOBÂNDIRE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT

0
1503
primaria-nav

primaria-navServiciul Public de Impozite si Taxe Locale Navodari aduce la cunostinta contribuabililor publicarea modelului cadru al ITL 054 „Contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport” aprobat prin Ordinul nr. 1069/2016 pentru aplicarea pct. 101 alin. (3) din Hotararea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

In conformitate cu prevederile legale susmentionate, “actul de instrainare-dobandire a mijlocului de transport in cazul in care ambele parti au domiciliul fiscal in Romania, se prezinta de persoana care instraineaza, in original, precum si 4 fotocopii ale acestuia, cu mentiunea «Conform cu originalul»”. Formularul original va fi semnat olograf atat de persoana care instraineaza cat si de cea care dobandeste, iar cele 4 fotocopii  vor fi semnate de cele doua parti in rubrica „Conform cu originalul”.

Cele 5 exemplare sunt utilizate, dupa cum urmeaza:

a. un exemplar ramane la persoana care instraineaza;
b. un exemplar ramane la persoana care dobandeste proprietatea;
c. un exemplar ramane in arhiva organului fiscal local la care este luata in evidenta fiscala persoana care instraineaza;
d. un exemplar se depune la organul competent privind inmatricularea/inregistrarea/radierea mijloacelor de transport, dupa ce organul fiscal de la domiciliul dobanditorului mentioneaza pe acesta, numarul deinregistrare din Registrul de evidenta a mijloacelor de transport;
e. un exemplar se depune la organul fiscal local unde isi are domiciliul fiscal persoana care dobandeste bunul mobil.

Avand in vedere cele expuse mai sus, Serviciul Public de Impozite si Taxe  Locale Navodari informeaza pe cei interesati ca pot procura formularul susmentionat, in mod gratuit, de la orice ghiseu al institutiei noastre sau poate fi descarcat de pe site-ul institutiei www.primaria-navodari.ro, acesta fiind personalizat cu datele institutiei noastre astfel incat sa poata fi folosit de catre persoanele care doresc sa instraineze mijloace de transport si domiciliaza pe raza orasului Navodari.