Rezultatul contestației la proba scrisă a concursului de recrutare organizat în data de 22 septembrie 2022

0
786

Nr.79779/26.09.2022

 

Rezultatul solutionarii CONTESTATIEI probei scrise  la concursul de RECRUTARE organizat in data de 22 septembrie 2022 (proba scrisa) in cadrul Primariei orasului Navodari, judetul Constanta

 

            Avand in vedere prevederile art.40 alin.(2), art.64 alin.(2) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare si art.618, alin.(18), lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de solutionare a contestatiilor comunica urmatorul rezultat al solutionarii contestatiei, inregistrata sub nr.79332/23.09.2022, la proba scrisa a concursului:

Nr.

crt

Numar de inregistrare dosar de inscriere candidat Functia publica pentru care candideaza/Compartiment Punctajul

obtinut initial

Punctaj obtinut dupa contestatie Rezultatul contestatiei
1 76143/12.09.2022 Inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Inspectie fiscala 42,50 31,33  

Respins

 

  • In urma recorectarii lucrarii scrise, s-a constatat ca punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor este mai mic decat cel acordat de comisia de concurs,
  • In conformitate cu prevederile 618, alin.(18), lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, contestatia a fost respinsa.
  • Candidatul se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii, conform art.68 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

Secretar comisie de solutionare a contestatiilor,

                                                                                         Inspector, Anane Dorina,

 

 

Afisat astazi, 26.09.2022, ora 14,00 , la sediu si pe pagina de internet a Primăriei Orașului Năvodari