Rezultatul interviului susținut în data de 01.07.2020, la examenul de PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL organizat în cadrul primăriei orașului Năvodari

0
1427

Având în vedere prevederile art. 61 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului Functia publica Punctajul

probei interviu

Rezultatul probei scrise
1 Balosu Ionut Politist local, cls I, grad profesional principal 100.00 Admis
2 Sampetru Cristian Politist local, cls I, grad profesional principal 100.00 Admis
3 Nicolicea Stefan Politist local, cls I, grad profesional principal 100.00 Admis
4 Poteleanu Alexandru-Madalin Politist local, cls III, grad profesional principal 100.00 Admis
  • Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in termen de cel mult 24 de ore de la afisare conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, Anane Dorina- Inspector Birou Resurse Umane
  • Se afiseaza astazi, 01.07.2020, ora 14.00, la sediul si pe siteul Primariei orasului Navodari.