ACHIZIȚIA SERVICIULUI DE SALVARE ACVATICĂ – SALVAMAR ȘI DE PRIM AJUTOR PE PLAJELE DIN NĂVODARI

0
1988

Anunț de participare a procedurii simplificate proprii având ca obiect:

ACHIZIȚIA SERVICIULUI DE SALVARE ACVATICĂ – SALVAMAR
ȘI DE PRIM AJUTOR PE PLAJELE DIN NĂVODARI
UAT Orașul Năvodari – Primăria Orașului Năvodari, cu sediul în str. Dobrogei nr.1,
tel. 0241 760353, e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro, organizează în data de
14.06.2018, ora: 13:00, procedura simplificată proprie privind atribuirea contractului având
ca obiect ACHIZIȚIA SERVICIULUI DE SALVARE ACVATICĂ – SALVAMAR ȘI DE PRIM AJUTOR PE
PLAJELE DIN NĂVODARI.
Cod CPV- 75252000 -7 Servicii de salvare.
Valoarea estimată este de 462.184,87 lei fără T.V.A.
Durata contractului va fi de 12 luni, de la data semnării.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Conform fișei de date a achiziției: Ofertanţii trebuie să îndeplinească condiţiile de
participare prezentate:
A. Condiții de participare
A.1. Situatia personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la inscrierea
în registrul comertului sau al profesiei.
A.1.1.Situatia personală a candidatului sau ofertantului
Cerinta 1): Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în
situațiile prevăzute la art. 164-169 și art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, actualizată.
Modalitatea de îndeplinire: Completare și prezentare a unei Declarații privind neîncadrarea
în situațiile prevăzute la art. 164-169 și art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, actualizată. În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la
procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare operator economic
în parte.
NOTA: Documentele se prezintă în original .

descarcă aici: ANUNT PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE 2018