Rapoarte anuale privind transparența decizională

0
3052

Potrivit art. 13 din Legea nr. 52/2001 privind transparența decizională în administrația publică, autorităţile publice sunt obligate să întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) numărul total al recomandărilor primite;

b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate;

c) numărul participanţilor la şedinţele publice;

d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;

e) situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;

f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;

g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.

RAPORT LEGEA 52 PENTRU ANUL 2020

RAPORT LEGEA 52 PENTRU ANUL 2021

RAPORT LEGEA 52 PENTRU ANUL 2022