Alți 25 de tineri năvodăreni vor primi locuri de casă în cartierul Midia Sat

0
4107
      În ultimii trei ani, Primăria Orașului Năvodari a acordat tinerilor 191 de loturi de teren în cartierul Midia Sat pentru a-și construi o locuință, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, dintr-un total de 216 loturi de teren disponibile.
     216 loturi de teren pentru tinerii năvodăreni, în cartierul Midia Sat
     Pentru cele 25 de loturi de teren rămase disponibile în cartierul tinerilor năvodăreni, Primăria Năvodari a demarat o nouă procedură pentru atribuirea acestora. Astăzi, Comisia de identificare și inventariere a terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003 s-a întrunit pentru a analiza 76 de noi dosare depuse de tineri cu domiciliul în orașul Năvodari în vederea atribuirii unui lot de teren în cartierul Midia Sat. Cererile tinerilor, însoțite de documentele justificative, au fost înregistrate la sediul Primăriei Năvodari începând cu luna august 2019, însă pot fi depuse în continuare.
      În urma verificării dosarelor, membrii Comsiei vor întocmi lista solicitanților care au acces la atribuirea unui lot de teren, lista solicitanților care nu au acces la atribuirea unui lot de teren, precum și lista de prioritate, cu punctajele obținute, toate aceste documente urmând a fi supuse dezbaterii și aprobării Consiliului Local Năvodari.
      Primele loturi de teren în cartierul Midia Sat au fost atribuite în anul 2017
      În Cartierul pentru tineri Midia Sat continuă proiectul pentru realizarea infrastructurii și introducerea rețelelor de utilități, o investiție în valoare de aproximativ 7 milioane de euro. Prin proiectul ”Echipare tehnico-edilitară și asfaltare tramă stradală zona Midia Sat”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, în toată zona se va introduce sistem de canalizare și alimentare cu apă, se vor asfalta străzile și se vor amenaja trotuare, astfel încât tinerii viitori locatari să beneficieze de cele mai bune condiții.