Anunț de mediu cu privire la proiectul ”MODERNIZARE CAI DE ACCES CATRE UNITATEA SCOLARA-STR.VIILOR, STR.MACESULUI, STR.SPERANTEI, STR.VIITORULUI, STR.CIOCARLIEI, STR.CANTONULUI, STR.PESCARUSULUI”

0
1203

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

ORAS NĂVODARI PRIN PRIMAR CHELARU FLORIN, titular al proiectului MODERNIZARE CAI DE ACCES CATRE UNITATEA SCOLARA-STR.VIILOR, STR.MACESULUI, STR.SPERANTEI, STR.VIITORULUI, STR.CIOCARLIEI, STR.CANTONULUI, STR.PESCARUSULUI propus a se realiza in oraşul Năvodari, judeţul Constanta, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanta, str. Unirii, nr.23, Constanta, judeţul Constanta, zilnic, între orele 9 -13, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.