Anunț înscriere copii cu cerințe educaționale speciale pentru Centrul de Zi

0
1547

ANUNT

     Viitorul societăţii depinde de modul în care creştem şi educăm toţi copiii. Nu există doi copii identici, de aceea este nevoie să valorizăm şi să sprijinim fiecare copil. Diversitatea lor este o resursă de învăţare şi dezvoltare pentru toţi. Fiecare copil este important nu doar pentru familia lui, ci pentru întreaga societate. Cu siguranţă fiecare copil poate învăţa !

În ziua de azi, există un număr semnificativ de copii şi părinţi care au nevoie de sprijin, iar acest aspect nu mai poate fi negat, dificultăţile cu care acestia se confruntă  fiind complexe.

Această tendinţă a fost analizată, concluzia fiind: Copiii cu cerinţe educaţionale speciale fac parte din comunitatea noastră şi au nevoie ca aceasta „să le iasă în cale”.

Este nevoie să le oferim tuturor copiilor posibilitatea de a-şi forma competenţe, de a le crea condiţii să se exprime, de a simţi bucuria copilăriei şi de a descoperi lumea care-i înconjoară. Noi, oamenii pentru alti oameni, avem şansa să le oferim celor din jur şanse egale pentru fiecare, prin educaţie şi grijă.

Astfel  Centru de Zi pentru Copii din cadrul Direcţiei Asistentă Socială Năvodari ȋşi propune să vină ȋn ȋntâmpinarea dificultăţilor de ȋnvăţare, socializare, adaptare, integrare şi incluziune socială, diversificându-şi paleta de servicii oferite comunităţii, prin introducerea Programului de ACTIVITĂŢI SOCIO-EDUCATIVE si pentru copiii cu CES (cerinte educative speciale),  ȋn funcţie de nevoile, particularităţile individuale şi de grup ale acestora.

 

 

 

MODUL DE DESFĂŞURARE AL ACTIVITĂŢII

 

Se vor constitui grupe de lucru de câte 4-5 copii maxim, selectaţi ȋn funcţie de vârstă, nevoi, particularităţi de dezvoltare şi nivel de achiziţii.

Frecvenţa de participare al fiecarui grup constituit este de cel puțin o ȋntâlnire  pe săptămână;

 

CONDIŢII  DE ELIGIBILITATE  PENTRU ADMITEREA ÎN CENTRUL DE ZI PENTRU COPII

 

 • Criteriul – vârsta pentru alcătuirea acestor grupe, este cuprins ȋntre 4 şi 13
 • Criteriul – nivel de achiziţii mediu* din punct de vedere cognitiv* dar şi psihomotric* pentru a răspunde solicitărilor acestuia,

precum şi una din situaţiile de mai jos:

 • Copiii şi părinţi cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor;
 • Copiii cu familii monoparentale;
 • Copiii cu unul sau ambii părinţi plecaţi ȋn străinătate;
 • Copiii cu un grad ridicat de abandon şcolar;
 • Copiii aflaţi ȋn situaţii de risc de abandon, neglijare, abuz sau orice altă situaţie de risc psiho-social ȋn care se află copilul la un moment dat;
 • Copiii care beneficiază de o măsura de protecţie specială respectiv plasamentul familial sau tutela;
 • Copiii care au beneficiat de o măsură de protecţie speciala şi au fost reintegrati ȋn familie;

NOTA (*) – aceste criterii se vor stabili de către echipa multidisciplinară din cadrul Centrului de Zi pentru Copii, ȋn urma evaluării.

 

PROCEDURA DE ADMITERE

 

Se realizează  Evaluarea cazului –  de către membrii echipei multidisciplinare din cadrul Centrului de Zi pentru Copii, ce vor stabili nivelul  achiziţiilor al intregii structuri de personalitate;

 

Se analizează documentele care fac parte din  dosarul personal,   care va conţine:

 • certificat medical de ȋncadrare ȋn diagnostic, obţinut ȋn baza referatului  ȋntocmit

de medicul neuropsihiatru (unde este cazul);

 • certificat ȋncadrare handicap (eliberat de DGASPC- unde este cazul);
 • fişa de evaluare psihologică (eliberată de către psihologul clinician);
 • fişa de caracterizare psihopedagogică (unde este cazul);
 • alte acte doveditoare care certifică diagnosticul;
 • acte identitate părinţi/reprezentantul legal;
 • certificat de căsatorie /hotărâre de divorţ (unde este cazul)/certificat de deces;
 • certificat naştere copil;
 • adeverinţă medicală pentru copil, eliberată de medicul de familie;
 • adeverinţă de preşcolar/şcolar;

Admiterea ȋn centru se va realiza ȋn limta locurilor disponibile, având ca prioritate:

 

 • Indeplinirea criteriilor de eligibilitate;
 • Ordinea depunerii cererii;
 • Rezultatele obţinute la evaluare globală;
 • Decizia echipei multidisciplinare;
NOTA* Acest progam oferit NU ȋnlocuieşte activităţile recuperative, desfăşurate individual ȋn alte unităţi de specialitate.

Programul este construit pentru a oferi beneficii pe  latura socio-afectivă a copilului.

 

Cererile ȋnsoţite de documentele din dosarul personal, mentionate mai sus, se vor depune la sediul Centrului de Zi pentru Copii, Str. Sănătăţii, Nr. 3 (lângă serviciul Taxe şi Impozite), ȋncepând din data de 19.02.2018.