Anunt privind organizarea examenului de promovare în grad imediat superior a personalului contractual din cadrul Primăriei orașului Năvodari

0
190

ANUNŢ

 privind organizarea examenului de promovare în grad imediat superior a personalului contractual din cadrul Primăriei orașului Năvodari

Primăria orașului Năvodari  organizează, în conformitate cu dispoziţiile art. 68 alin. (1) , art. 69 alin. (1), (2) și (4) și art. 71 alin. (1) din Regulamentul-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, examen de promovare în grad  imediat superior a personalului contractual din cadrul Primăriei orașului Năvodari, în data de 22 aprilie 2024 (proba scrisă), la sediul Primăriei orașului Năvodari, str. Dobrogei nr. 1, jud. Constanța, astfel:

 

Ora 10.00 Examen de promovare în grad imediat superior a personalului contractual din cadrul Centrul de zi pentru copii și din cadrul Centrului de Zi pentru persoane în vârstă – Direcţia Asistență Socială.

 

Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art 72 alin. (2) din Regulamentul-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, respectiv:

 • să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional deţinut;
 • să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate.

 

Dosarul de înscriere la examen se va depune la sediul Primăriei orașului Năvodari, str. Dobrogei nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, în perioada 01.04.2024 – 12.04.2024, şi va cuprinde:

 • cererea de înscriere;
 • adeverinţe eliberate de angajator din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;
 • copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

 

Bibliografie și tematică pentru examenul de promovare în gradul imediat superior celui deținut, din funcția contractuală de execuție de Inspector de specialitate, gradul II în funcția contractuală de execuție Inspector de specialitate, gradul I la Centrul de zi pentru copii:

 

 1. Ordinul nr. 27/2019 Ordinul 27/2019 – privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor
 2. Verza Emil si Verza Florin Emil – Psihologia varstelor, Editura Pro Humanitate, Bucuresti, 2000, Capitolul VII – Perioada scolara mica, Capitolul VIII – Perioada pubertatii

 

Tematica examenului de promovare

 1. Ordinul nr. 27/2019 Ordinul 27/2019 – privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, respectiv:
 • MODULUL II Evaluare si planificare – Standard 1 Evaluare,

Standard 2 Planificare

 • MODULUL III Activități derulate/Servicii acordate – Standard 2 Educație
 • MODULUL V Drepturi si etică – Standard 1 Respectarea drepturilor beneficiarilor și etică

Standard 2 Relațiile copilului cu personalul

Standard 3 Protecția împotriva abuzurilor și neglijării

Standard 4 Sugestii/sesizări/reclamații

 1. Psihologia varstelor, Editura Pro Humanitate, Bucuresti, 2000, Verza Emil si Verza Florin Emil
 • Capitolul VII – Perioada școlară mică
 • Capitolul VIII – Perioada pubertății

 

Bibliografie și tematică pentru examenul de promovare în gradul imediat superior celui deținut, din funcția contractuală de execuție de Inspector de specialitate, gradul I în funcția contractuală de execuție Inspector de specialitate, gradul IA  la Centrul de zi pentru persoane în vârstă:

 

 1. Ordinul nr. 29/2019 – privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate persoanelor adulte, respectiv ANEXA 6 – standard minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, cod serviciu social 8810 CZ – V – I, cu modificarile și completările ulterioare
 2. Legea nr. 17/2000 – Republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematica examenului de promovare

 1. Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate persoanelor adulte, respectiv ANEXA 6 – standard minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, cod serviciu social 8810 CZ – V – I, cu modificarile și completările ulterioare, respectiv:
 • MODULUL I Accesarea serviciului –     Standard 1 Informare,

Standard 2 Admitere

Standard 3 Incetare

 • MODULUL V Drepturi si etică – Standard 1 Respectarea drepturilor beneficiarilor și etică

Standard 2  Protecția împotriva abuzurilor și neglijării

 1. Legea nr. 17/2000 – Republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare
 • Capitolul I Dispozitii generale: art. 1 – art. 3
 • Capitolul II Servicii si prestații sociale: art. 4 – art. 12

Notă: Se va avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraș Năvodari, str. Dobrogei nr. 1 – Serviciul Managementul Resurselor Umane, Control Intern Managerial sau la nr. de telefon 0241/761603, e-mail hr@primaria-navodari.ro, secretar comisie – Abagiu Ioana Maria.

Afisat, astazi 01.04.2024, ora 10.00.

Formular de inscriere conf OUG 121 din 2023