Anunț selecție dosare pentru angajare fără concurs asistent medical la cabinetul stomatologic școlar

0
938

ANUNȚ

Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru angajare fără concurs, pe durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, a unui asistent medical generalist,       grad principal, studii postliceale, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

  Nr.

crt.

  Numele și prenumele

candidatului

Funcția

contractuală

Compartiment/

Direcție

  Nr.

posturi

 Rezultat

selecție

dosare

  1   Lazăr Cristina –

Melania

Asistent medical generalist, grad principal, studii postliceale  Asistență Medicală Școlară și Asistență Medicală Comunitară/

Direcția Asistență Socială

  1  Admis

Afișat astăzi  01.11.2021, ora 09,00