Centralizator nominal cu rezultatele finale ale concursului organizat in data de 20.01.2020 proba scrisa

0
1507

Centralizator nominal cu rezultatele finale ale concursului organizat in  data de 20.01.2020 proba scrisa 

 

Nr.

crt.

Nume si prenume candidat Functie/Compartiment Medie

proba scrisa

Medie

interviu

Media finala Rezultat

concurs

1 Sandu Sondra Asistent social debutant

Centrul de Zi pentru Persoane

 in Varsta

50,00 80,00 65,00 Admis

 

Afisat astazi, 27.01.2020, ora 15.30

 

Secretar comisie concurs,

Anane Dorina