Convocator pentru şedinţa ordinară din data de 29.11.2017, ora 15

0
1441

In temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (1) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local Năvodari este convocat in şedinţa ordinara in data de 29.11.2017, ora 15

Şedinţa se va desfasura în sala de şedinţe (Casa Căsătoriilor) si va avea următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de execuţie bugetara la 30.09.2017.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

 1. Proiect de hoarare cu privire la aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecata si inregistrate la Primăria Oraş Năvodari, prevăzute in anexa pentru care se asigura asistenta si reprezentare de către cabinete de avocatura.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

 1. Proiect de hotarare cu privire la preluarea in domeniul pubic al oraşului Năvodari, a terenului in suprafaţa totala de 494 mp, situat in Năvodari, strada Locomotivei, lot 2/4/1/4 si lot 2/4/1/1/1/4, judeţul Constanta.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

 1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea apartamentarii imobilelor SP1 si SP2 situate in Năvodari, strada Pescăruşului.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

 1. Proiect de hotarare cu privire la aprobare PUZ INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN CA TRUP IZOLAT PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINŢE SI DOTĂRI PARCELA A 277/74 LOT 1/1 + 1/2.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

 1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare si modernizare str. Tractorului, str. Răsăritului si str. Gliei, oraş Năvodari, judeţul Constanta.

Iniţiator: Consilier, Nichita Rafael

 1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare

pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare str. Cantonului si tronson str. Gării”, oraş Năvodari, judeţul Constanta.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

 1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţea de canalizare menajera str. Nuferilor, intre Pod CFR si str. Corbului”, oraş Năvodari, judeţul Constanta.

Iniţiator: Consilier, Nichita Rafael

 1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Extindere sistem de modernizare sistem integrat de monitorizare video”, oraş Năvodari, judeţul Constanta.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

 1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare si reamenajare spaţiu la Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor, bl. B2, sc.B”, oraş Năvodari, judeţul Constanta.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

 1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare si modernizare str. Lacului si tronsoane din str. Corbului”, oraş Năvodari, judeţul Constanta.

Iniţiator: Consilier, Nichita Rafael

 1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare si modernizare str. Recoltei intre str. Sibioarei si str. Plopilor”, oraş Năvodari, judeţul Constanta.

Iniţiator: Consilier, Nichita Rafael

 1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare alee de acces si amenajare parcare zona Sala Sporturilor”, oraş Năvodari, judeţul Constanta.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin