HG nr. 434 din 28 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă

0
879

HOTĂRÂRE nr. 434 din 28 mai 2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020  privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

PUBLICATĂ ÎN:

Monitorul Oficial nr. 455 din 29 mai 2020

Data Intrarii in vigoare: 01 Iunie 2020

 

 

Având în vedere prevederile art. 6 şi art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. I

Anexa nr. 3 „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc“ la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 18 mai 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 2^1 – 2^3, cu următorul cuprins:

„2^1. Competiţiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber se pot desfăşura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

 

2^2. În condiţiile pct. 2, se permite desfăşurarea de către sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanţare între participanţi, astfel încât să se asigure minimum 7 m^2/persoană.

 

2^3. Prevederile pct. 2, 2^1 şi 2^2 nu se aplică în cazul sporturilor de contact.”

2. La articolul 1, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:

„3^1. În condiţiile pct. 3, organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleaşi familii, iar organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt, precum şi cu purtarea măştii de protecţie.”

3. La articolul 2, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. Este permisă deplasarea persoanelor în afara localităţii/zonei metropolitane fără a mai fi necesară justificarea motivului deplasării.”

4. La articolul 2, punctul 3 se abrogă.

5. La articolul 4, punctele 3 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„3. Se reia transportul rutier internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din şi către România, cu respectarea condiţiilor stabilite potrivit art. 32, 35

şi 37 din Legea nr. 55/2020.

  1. Se reia transportul feroviar internaţional de persoane de către operatorii de transport feroviari din şi către România cu respectarea art. 32, 34 şi 37 din Legea nr. 55/2020.”

6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 6

În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 şi 9 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:

1. Se suspendă consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor.

2. În spaţiile prevăzute la pct. 1 sunt permise prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

3. Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.”

7. La articolul 9, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6. Se suspendă activitatea în spaţiile deschise pentru administrarea de ştranduri/piscine exterioare.”

8. La articolul 9, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

„7. Accesul persoanelor pe plajele amenajate se realizează doar cu asigurarea obligatorie de şezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între şezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite şi cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.”

9. La articolul 11, alineatele (2), (11) şi (17) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 2, 2^1, 2^2 şi 2^3 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Tineretului şi Sportului. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

…………………………………………………………………………………..

(11) Măsura prevăzută la art. 6 pct. 3 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 6 şi 7 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.

…………………………………………………………………………………..

(17) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 6 şi 7 se pun în aplicare de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Sănătăţii. Respectarea măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 6 şi 7 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.”

 

ART. II

Măsurile prevăzute la art. I se aplică începând cu data de 1 iunie 2020.