Limitele fondurilor cinegetice la nivelul județului Constanța și datele de contact ale gestionarilor fondurilor cinegetice afisat in data de 8 02 2023

0
698

SINTEZA SUCCINTA

IN APLICAREA H.G. NR 3/2023

Privind modalitatea de acordare de despagubiri pentru pagubele si /sau daunele produse de speciile de fauna de interes cinegetic curinse in anexele 1 si 2 la Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr 407/ 2006 si unele masuri de punere in aplicare a acesteia

Hotararea nr. 3/04.01.2023

Reglementeaza modalitatea de acordare a despagubirilor pentru pagubele produse culturilor agricole, sivice  si animalelor domestice, pentru pagubele produse autovehiculelor rezultate in urma accidentelor de circulatie si pentru daunele produse persoanelor fizice de catre exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic , cuprinse in anexele 1 si 2 la Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr 407/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Constatarea si evaluarea pagubelor produse culturilor agricole , silvice , animalelor domestice si autovehiculelor , stabilirea raspunderii civile si a despagubirilor de realizeaza de catre comisia de constatare , constituita in acest scop , din care face parte cate un reprezentant al:
 • Unitatii administrativ-teritoriale pe suprafata pe care s-a produs paguba;
 • Directiei pentru agricultura judetene, pentru pagubelor produse culturilor agricole , silvice si animalelor domestice , sau al administratorului drumului , pentru pagubele produse autovehiculelor , dupa caz;
 • Structurii teritoriale a autoritatii publice centrale care raspunde de vanatoare , daca paguba a fost produsa in fondurile cinegetice si in intravilanul/intravilanele cuprinse in schita/schitele acestora de catre exemplarele din speciile prevazute in anexa 1 la Legea nr 407/ 2006 ;
 • La constatarea pagubei au obligatia de a fi prezenti proprietarul pagubit sau reprezentantul legal ori conventional al acestuia si, dupa caz , gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic in care s-a produs paguba  sau administratorul ariei naturale protejate , daca paguba s-a produs intr-o arie naturala protejata neinclusa intr-un fond cinegetic sau in care vanatoarea nu este admisa .
 • Constatarea si eveluarea pagubei se face numai la cererea scrisa a proprietarului pagubit sau a reprezentantului legal ori conventional  al acetuia
 • Cererea se inregistreaza la unitatea administrativ-teritoriala pe teritoriul careia s-a produs aceasta.
 • Cererea privind constatarea si evaluarea pagubei se completeaza si se depune la sediul unitatii administrativ-teritoriale in termen de 48 de ore de la data constatarii producerii pagubei.

Proprietarul culturii agricole are obligatia de a recolta cultura agricola pana la data de 15 decembrie a anului calendaristic  in curs, cu exceptia pachetelor de agromediu .

Obligatiile ce le revin proprietarilor de animale domestice pentru  prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplare de specii de fauna de interes cinegetic  cuprinse in anexele 1 si 2  la Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/ 2006 sunt urmatoarele:

 • Sa asigure paza animalelor domestice aflate la pasunat sau la diferite munci ;
 • Sa foloseasca pentru pasunatul animalelor domestice numai acele suprafete admise , potrivit legii, la pasunat;
 • Sa adaposteasca , pe timp de noapte, animalele domestice numai in locuri imprejmuite si pazite;
 • Sa deplaseze animalele domestice prin padure spre locurile de pasunat si adapost numai pe traseele stabilite in acest scop, de comun acord , cu persoana juridica ce gestioneaza  fauna de interes cinegetic din perimetru respectiv si cu administratorul suprafetei  respective de fond forestier;
 • Sa foloseasca vetre de stupina , numai pe acele suprafete admise, potrivit legii , in acest scop.

Sesizarile scrise ale proprietarilor culturilor agricole,silvice, si animalelor domestice cu privire la prezenta in apropierea sau in interiorul culturilor agricole sau silvice sau in apropierea stupinelor/cirezilor/turmelor/cardurilor de animale domestice a unor exemplare din speciile de fauna de interes cinegetic care pot produce pagube, se vor inregistra la unitatea administrativ- teritoriala , si vor fi comunicate catre gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic si/sau catre administratorul ariei natural protejate, dupa caz, pe a carei suprafata acestea sunt prezente.

Gestionarul Fondului Cinegetic nr. 33 Navodari , este  A.J.V.P.S Constanta, str. Baba Novac nr 1, bl. L 118 parter,  jud. Constanta.