Limitele fondurilor cinegetice la nivelul județului Constanța și datele de contact ale gestionarilor fondurilor cinegetice

0
956

Potrivit art. 3, alin. (4) din HG nr. 3/04.01.2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia,

Vă aducem la cunoștință limitele fondurilor cinegetice la nivel de județ, împreună cu date de contact ale gestionarilor faunei cinegetice, așa cum au fost transmise instituției noastre de către Instituția Prefectului-Județul Constanța.

LIMITE FONDURILOR CINEGETICE