Primăria orașului Năvodari organizează examen de promovare în clasă a funcționarilor publici

0
1207

Nr.43054/15.10.2019

 

PRIMARIA ORASULUI NAVODARI, JUDETUL CONSTANTA

ANUNTA

            In conformitate cu prevederile Art.618, alin.23 din  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Art.144-146 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata, precum si Art.2, alin.3 din Ordinul nr.1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza examen de promovare in clasa a functionarilor publici.

Examenul de promovare in clasa se organizeaza la sediul Primariei orasului Navodari,         in data de 31 octombie 2019 (proba scrisa), ora 10,00. Interviul se susţine, de regulă, în aceeaşi zi, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Conditii de participare:

 • la examenul de promovare in clasa a functionarilor publici pot participa functionarii publici care au dobândit, ulterior intrarii in corpul functionarilor publici, o diploma de studii de nivel superior, in specialitatea in care îsi desfasoara activitatea sau intr-un domeniu considerat util pentru desfasurarea activitatii de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice și carora le-au fost aprobate cererile de inscriere la examen.
 • să nu aibă o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Dosarele de inscriere la examen trebuie sa contina:

 • cererea de inscriere la examenul de promovare in clasă, care se poate depune in termen de 5 zile de la data afisarii prezentului anunt (formular tip de la Biroul Resurse Umane),
 • diploma de licenta, respectiv diploma de absolvire sau, dupa caz, adeverinta din care sa rezulte absolvirea studiilor.

Examenul de promovare in clasa consta in 3 etape, dupa cum urmeaza:

 1. Verificarea existentei cererii de inscriere la examenul de promovare in clasa aprobata de conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
 2. Proba scrisa;
 3. Interviul

 

Bibliografia pentru examen:

 

 1. Constitutia Romaniei, republicata,
 2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
 3. Legea nr.155/2010 Politiei Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
 4. HG nr.1332/2010 privind Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei Locale,
 5. OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

Afisat astazi 15.10.2019, ora 10,00