Primăria Orașului Năvodari organizează licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 623mp

0
929

PRIMĂRIA ORAŞ NĂVODARI organizează licitaţie publica în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren in suprafata de 623mp, situat în oraşul Năvodari, strada P20, lot 17, judetul Constanta.

Preţul de pornire al licitatiei este de 5,88 lei/mp/an.

Taxa de participare la licitatie este de 500 lei.

Garantia de participare la licitatie este in valoare de 1527 lei

Începând din 12.08.2020 se poate ridica documentaţia de participare la licitaţie de la sediul Primăriei Năvodari, camera 17.

Ofertele se depun cu cel putin 24 de ore inainte de data organizarii licitatiei la Registratura Primariei Navodari, str. Dobrogei nr. 1

Licitaţia se va organiza în ziua de miercuri, 02.09.2020, ora 13.00, la sediul Primariei Orasului Navodari