Primăria Orașului Năvodari organizează licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 627mp,

0
801

PRIMĂRIA ORAŞ NĂVODARI organizează licitaţie publica în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren in suprafata de 627mp, situat în oraşul Năvodari, str. Recoltei fn, judetul Constanta.

Preţul de pornire al licitatiei este de 13,08lei/mp/an.

Taxa de participare la licitatie este de 750 lei.

Garantia de participare la licitatie este in valoare de 4500lei

Începând din 06.10.2022 se poate ridica documentaţia de participare la licitaţie de la sediul Primăriei Năvodari, camera 17.

Ofertele se depun cu cel putin 24 de ore inainte de data organizarii licitatiei la Registratura Primariei Navodari, str. Dobrogei nr. 1

Licitaţia se va organiza în data de 02.11.2022, ora 13,00, la sediul Primariei Orasului Navodari