Proces Verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune – dosar 75/06.04.2022 – vânzător Gilca Nicolae

0
775

PV dosar 75 din 06.04.2022 vanzator Gilca Nicolae