Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea modificării indicatorilor urbanistici cu scopul obținerii unui regim de înălțime mai mare D+P+11E

0
516

Primăria Orașului Năvodari, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

care urmează a fi supus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus-menționat vor fi adresate Biroului Relații Publice din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la adresa de e-mail: societatecivila@primaria-navodari.ro, până la data 29 august 2023, ora 12:00, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. În acest sens puteți folosi FORMULARUL de colectare de propuneri/opinii/recomandări DISPONIBIL AICI.

Vă rugăm ca mesajul transmis electronic să poarte mențiunea ”Consultare publică – Proiect de hotărâre în vederea modificării indicatorilor urbanistici cu scopul obținerii unui regim de înălțime mai mare D+P+11E, iar formularul transmis să fie în format editabil.

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Serviciului Arhitect-șef din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la numărul de telefon 0241/761.603 sau 0241/760.353 ori pe adresa de e-mail: urbanism@navodari.ro.