Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobarea PUZ pentru stabilire reglementări urbanistice, oraș Năvodari, str. D25 LOT 1, LOT 1/1 cu numere cadastrale 122104 și 122105

0
712

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Orașului Năvodari vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

•    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru stabilire reglementări urbanistice, oraș Năvodari, str. D25 LOT 1, LOT 1/1 cu numere cadastrale 122104 și 122105,

care urmează a fi supus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus-menționat vor fi adresate Biroului Relații Publice, Monitorizare proceduri administrative, Activități Sportive din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la adresa de e-mail: societatecivila@primaria-navodari.ro, până la data 13 aprilie 2023, ora 12:00, în conformitate cu prevederile alin. 4, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. În acest sens puteți folosi FORMULARUL de colectare de propuneri/opinii/recomandări disponibil AICI.
Vă rugăm ca mesajul transmis electronic să poarte mențiunea ”Consultare publică – Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru stabilire reglementări urbanistice, Str. D25 LOT 1, LOT 1/1”, iar documentul transmis să fie în format editabil (document word).

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Serviciului Arhitect-șef din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la numărul de telefon 0241/761.603 sau 0241/760.353 ori pe adresa de e-mail: urbanism@navodari.ro.