Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobarea PUZ – stabilire reglementări urbanistice: amplasare stație de betoane, cazare personal și conexe

0
552

Primăria Orașului Năvodari, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

care urmează a fi supus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus-menționat vor fi adresate Biroului Relații Publice, Monitorizare proceduri administrative, Activități Sportive din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la adresa de e-mail: societatecivila@primaria-navodari.ro, până la data 20 iunie 2023, ora 12:00, în conformitate cu prevederile alin. 4, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. În acest sens puteți folosi FORMULARUL de colectare de propuneri/opinii/recomandări disponibil AICI.

Vă rugăm ca mesajul transmis electronic să poarte mențiunea ”Consultare publică – Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – stabilire reglementări urbanistice: amplasare stație de betoane, cazare personal și conexe, iar formularul transmis să fie în format editabil.

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Serviciului Arhitect-șef din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la numărul de telefon 0241/761.603 sau 0241/760.353 ori pe adresa de e-mail: urbanism@navodari.ro.