Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinara a Consiliului Local Năvodari din data de 05.08.2021

0
1198

Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 24930/06.04.2021 de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare al orasului Navodari