Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 31.08.2021

0
980
 1. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2021                                   
 3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la 30.06.2021
 4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 2/2021cu privire la aprobarea cuantumului si numarului de burse scolare ce se vor acorda in anul scolar 2020-2021 in unitatile de invatamant                                                              
 5. Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui pachet cu carti elevilor inscrisi in clasele I-VIII in unitatile de invatamant de pe raza orasului Navodari
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 7. Proiect de hotarare privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Navodari, pe cale administrativa si judecatoreasca, in scopul infiintarii Organizatiei de Management al Destinatiei Mamaia Nord
 8. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada S18 nr. 17, lot 16, judetul Constanta
 9. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Corbului nr. 86, judetul Constanta
 10. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari strada S6, lot 253, jud. Constanta
 11. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada P15 nr.7, Judetul Constanta                          
 12. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Tractorului nr. 17, lot 3, judetul Constanta
 13. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Bradului fn, judetul Constanta
 14. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, zona Platforma Midia, lot 1/2/1, judetul Constanta
 15. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, zona Platforma Midia, lot 1/2/2, judetul Constanta
 16. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, zona Platforma Midia, lot 1/2/4, judetul Constanta
 17. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, zona Platforma Midia, lot 1/2/5, judetul Constanta
 18. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, zona Platforma Midia, lot 1/2/13, judetul Constanta
 19. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, zona Platforma Midia, lot 1/2/14, judetul Constanta
 20. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, zona Platforma Midia, lot 1/2/15, judetul Constanta
 21. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, Aleea Balta lui Mihai lot 1 + lot 2, lot 1, judetul Costanta
 22. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari str. S17, lot 3, judetul Constanta
 23. Proiect de hotarare cu privire la incetarea aplicabilitatii art. 1 alin. (1) din HCL Navodari nr. 24/27.02.2020
 24. Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a locuintei situata in Navodari, strada Marii, bloc Legmas, apartament M10, judetul Constanta
 25. Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a locuintei situata in Navodari, strada Marii, bloc Legmas, apartament M1, judetul Constanta
 26. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, strada Corbului 58 bis, judetul Constanta
 27. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui schimb de locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Cabanei, Camin Nou, cam. 307
 28. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui schimb de locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Sanatatii, Camin nr. 1 ap. 4
 29. Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu in suprafata de 18,60 mp, situat in Piata Centrala Navodari
 30. Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a spatiilor comerciale adiacente Pietei Centrale Navodari
 31. Proiect de hotarare cu privire la amanarea punerii in aplicare a Hotararii Consiliului Local Navodari nr. 139/29.06.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, str. Craitei nr.19, judetul Constanta
 32. Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept a contractului de concesiune nr. 787/11.02.1997 aferent terenului situat in Navodari str. Tractorului, lot 36, Judetul Constanta
 33. Proiect de hotarare cu privire la modificarea art. 1 din contractul de concesiune incheiat in data de 14.02.1996 pentru lotul 51, situat in Navodari, str. Tractorului, Judetul Constanta
 34. Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 141/29.06.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea ENGIE ROMANIA S.A.- DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. asupra terenului identificat cu IE: 108479, in vederea bransarii la reteaua cu gaze naturale a imobilului situat in Navodari, strada Corbului nr. 86, judetul Constanta
 35. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. pentru un teren in suprafata de 5 m, situat in Navodari strada D1 nr. 1-3, judetul Constanta, pentru amplasare caseta stradala unificata si FDCP
 36. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii contractului, a pretului de executie si a modelului de contract pentru executia de „LUCRARI DE REPARATII TRAMA STRADALA IN ORASUL NAVODARI” de catre S.C Termica Distributie Navodari SRL
 37. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu in vederea modificarii conditiilor de a fi edificabila pentru parcela avand suprafata mai mica de 250 mp si front la strada mai mic de 10 ml
 38. Proiect de hotarare privind reglementarea semnalizarii rutiere pe raza Orasului Navodari
 39. Diverse:

– Adresa nr. 54048/04.08.2021;

– Adresa nr. 46972/06.07.2021;

– Adresa nr. 45598/30.06.2021.