Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 11.04.2024

0
443

1.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidate al Orașului Năvodari pentru anul 2024

2.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară pentru anul 2023                   

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată și înregistrate la Primăria Oraș Năvodari, prevăzute în anexă, pentru care se asigură asistență și reprezentare de către cabinete de avocatură                                       

4.Proiect de hotărâre cu privire la madatarea Primarului Orașului Năvodari de a îndeplini formalitățile și de a semna actele necesare în conformitate cu prevederile Cap.IV din Ordinul A.N.C.P.I nr.600/2023, cu modificările și completările ulterioare.         

5.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordării unei despăgubiri pentru înlocuirea lunetei autoturismului avariat în timpul lucrărilor de cosit spații verzi.               

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială prin închiriere în anul 2024

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului pentru derogarea de la distanta minima față de limita de proprietate pentru imobilul identificat cu IE:124704

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.118/31.05.2012

9.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.139/30.05.2019 privind darea în administrare către Spitalul Județean de Urgență „Sf Apostol Andrei” – Constanța a imobilului situat în Năvodari, strada Sănătății nr.1, județul Constanța

10.  Proiect de hotărâre privind completarea HCL Năvodari nr.35/24.03.2022 cu privire la aprobarea atribuirii directe a gestiunii serviciului public de administrare și întreținere a tramei stradale din Orașul Năvodari

11.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea ENGIE România SA și DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. asupra terenului aferent străzii E2, identificat cu IE:126103

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării activităților de promovare a Stațiunii Mamaia Nord, de către O.M.D Stațiunea Mamaia Nord

13.Proiect de hotărâre cu privire la oportunitatea vânzării unui teren în suprafață de 400 mp, situat în Năvodari, strada S11, lot 129, județul Constanța, în favoarea proprietarului construcției C1, edificată pe acest teren

14.Proiect de hotărâre cu privire la oportunitatea vânzării unui teren în suprafață de 58,15 mp, situat în Năvodari, strada Nuferilor nr.10, județul Constanța, în favoarea proprietarului construcției C1, edificată pe acest teren

15.Proiect de hotărâre cu privire la oportunitatea vânzării terenului situat în Năvodari, strada S2, nr.5(fost strada S8, lot 208), judetul Constanta, in favoarea proprietarilor constructiei C1, edificata pe acest teren

16.Proiect de hotărâre cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat în Năvodari, strada Ceferistului, nr.55, lot1, judetul Constanta, in favoarea proprietarului constructiei C1, edificata pe acest teren

17.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea oportunitatii vânzării prin licitație publică a unui teren situat în Năvodari, strada M3 fn, județul Constanța

18.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren cu suprafata de 56 mp, situat în orașul Năvodari, str.Pescărușului fn, zona bloc R10, județul Constanța

19.Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafata de 142 mp, situat în Năvodari, strada Bradului fn, județul Constanța                               

20.Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren situat în Năvodari, strada Poștei fn, judetul Constanta       

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unui spațiu în cadrul „Casei de Cultuta”  – Năvodari, cu destinația HUB educațional

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui Festival – concurs de film „NĂVODARI”

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  (RE) INVENTEAZĂ prin organizarea unui festival privind protecția mediului înconjurător

24.Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Orasul Năvodari, str.Sanatatii, Cămin nr.1, camera 26 si camera 37

25.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor amenajate pe domeniul public al Orașului Năvodari aprobat prin HCL nr.36/24.03.2024

26.Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea în anul 2024 a unor fonduri din bugetul local pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult din Orașul Năvodari

27.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea preluării în domeniul privat al Orasului Năvodari a cotelor părți din suprafața unui teren cu destinația de alee de acces situată în Năvodari, între străzile C1 și C2, județul Constanța

28.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea preluării în domeniul privat al Orașului Năvodari a unui teren cu destinația de alee de acces, situat în Năvodari, strada Recoltei, județul Constanța

29.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Orașului Năvodari pe anul 2024

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la Acordul de Parteneriat cu parteneri din România, între  filiala de Cruce Roșie Constanța și Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Năvodari, pentru implementarea proiectului “ ECOvocacy” depus în cadrul Programului Active Citizens Fund în România – Apel #3- Activism civic si advocacy ( Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate ) – parte integrantă a Mecanismului Financiar al Granturilor SEE si Norvegiene 2014 – 2021.

31.Proiect de hotărâre cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă