Rezultate proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional, organizat în data de 03.11.2022

0
739

Nr. 92392/03.11.2022

 Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 03.11.2022 (proba scrisă), în cadrul Primăriei orașului Năvodari

            Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2)  și art. 67^1 din Hotîrârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și   dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisa de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică solicitată Compartiment Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1 85522/

12.10.2022

Consilier, cls. I, superior Compartiment Management Programe 94 ADMIS
2 83218/

05.10.2022

Inspector, cls. I, superior Compartiment Administrare Drumuri, Străzi-Măsurători Topo-Autorizare Agenți Economici 85 ADMIS
3 84627/

10.10.2022

Inspector, cls. I, superior Serviciul buget-contabilitate 85 ADMIS
4 85444/

11.10.2022

Inspector, cls. I, superior Compartiment impozite și taxe locale 85 ADMIS
5 85446/

11.10.2022

Inspector, cls. I, superior Compartiment impozite și taxe locale 83 ADMIS
6 85439/

11.10.2022

Inspector, cls. I, principal Compartiment impozite și taxe locale 82 ADMIS
7 84692/

10.10.2022

Polițist local, cls. I, principal Birou Ordine și linște publică 81,33 ADMIS
8 84689/

10.10.2022

Polițist local, cls. I, principal Compartiment circulație rutieră 77 ADMIS
9 84687/

10.10.2022

Polițist local, cls. I, principal Birou Ordine și linște publică 68 ADMIS
10 84690/

10.10.2022

Polițist local, cls. I, principal Birou Ordine și linște publică 51,33 ADMIS
11 84691/

10.10.2022

Politist local, cls. III, superior Birou Ordine și linște publică Nu s-a prezentat RESPINS

Conform art. 56 din HG 611/2008: ”(1) Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise”. Candidații declarați admiși vor susține interviul  în data de 08.11.2022, ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Năvodari.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului probei scrise, conf. Art. 63 din Hotărârea 611/2008 privind organizarea  și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisie de soluționare a contestațiilor, doamna Abagiu Ioana Maria – inspector în cadrul Biroului Resurse Umane.

Afisat astăzi 03.11.2022, ora 15.30, la sediul Primăriei orașului Năvodari din str. Dobrogei nr. 1 și pe site-ul institutiei: www.primaria-navodari.ro.

 

Secretar comisie

Inspector

Abagiu Ioana Maria