Rezultatul interviului sustinut in data de 26.11.2019, la examenul de PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL organizat in cadrul primariei orasului Navodari

0
1226

Avand in vedere prevederile art. 61 alin (4) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de examen comunica urmatoarele rezultate ale interviului:

 

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului Functia publica Punctajul

probei interviu

Rezultatul probei scrise
1 Ciobanu Mariana Auditor, cls I, grad profesional superior 94.33 Admis
2 Ionascu Elena Inspector,cls I, grad profesional principal 95.67 Admis
3 Ivan Madalina  Inspector,cls I, grad profesional principal 93.00 Admis

 

  • Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in termen de cel mult 24 de ore de la afisare conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, Ciocan Marinela- Inspector Birou Resurse Umane

Afisat astazi, 26.11.2019 , ora 15.00, la sediul si pe site-ul Primariei orasului Navodari