Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 06 octombrie 2022

0
1063

Nr.84056/06.10.2022

  Rezultatul probei scrise la concursul de RECRUTARE organizat în data de 06 octombrie 2022 în cadrul Primăriei orașului Năvodari, județul Constanța

 

             În conformitate cu prevederile art.67^1 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare: ”Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.”

Având în vedere prevederile art.41 lit.d) și art.60, alin.(2) din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

Crt.

Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică vacantă

pentru care candidează

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1  

72245/29.08.2022

Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant / Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap 76,00 Admis
2 74774/05.09.2022 -//- 58,50 Admis
3 74962/06.09.2022 -//- 50,50 Admis
4 70898/22.08.2022 -//- Respins prin neprezentare
5 75094/06.09.2022 -//- Respins prin neprezentare
6 74742/05.09.2022

 

Inspector, clasa I, grad profesional asistent / Compartiment Control, Sesizări și Calitate Servicii 52,00 Admis
7  

74926/06.09.2022

 

-//-

8,00 Respins
8 74755/05.09.2022 Inspector, clasa I, grad profesional asistent / Compartiment Salubritate- Protecția Mediului 56,50 Admis
9 72337/29.08.2022 30,00 Respins
10 73437/01.09.2022 -//- 7,00 Respins
  • Candidaţii nemulțumiti de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la ora afișării rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei orașului Năvodari, Str.Dobrogei, nr.1, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Anane Dorina – Inspector – Compartiment Resurse Umane.
  • Interviul se va susține în data de 12.10.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei orașului Năvodari.

 Afișat astăzi  06.10.2022, ora 16.00 la sediu și pe pagina de internet a Primăriei Orașului Năvodari.

 

Secretar comisie,

Inspector, Anane Dorina