Rezultatul probei scrise la concursul de RECRUTARE organizat în data de 17 decembrie 2018 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

0
1440

Rezultatul probei scrise la concursul de RECRUTARE

organizat în data de 17 decembrie 2018 (proba scrisă)

în cadrul Primăriei orașului Năvodari, județul Constanța

 

            Având în vedere prevederile art.62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunica următoarele rezultate ale probei scrise:

 

 

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului Functia publica     Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1 Teodor Carla-Mihaela Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Contencios 70,00 Admis
2 Târsână-Leopea Nicoleta -„- 2,00 Respins
3 Hagicu Chirana Inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Impozite si Taxe locale 65,00 Admis
4 Buruiana Aurelia Aglaia -„- 0 Respins
5 Negreu Cristina-Teodora -„- Respins, nu s-a prezentat

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Epuras Viorica – Referent de specialitate – Birou Resurse Umane.

Interviul se va susține în dată de 19.12.2018, ora 14,00 la sediul Primăriei Orașului Năvodari.