Rezultatul probei scrise la concursul de RECRUTARE organizat in data de 25.07.2019 , in cadrul Primariei orasului Navodari, judetul Constanta

0
1407

Avand in vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului Functia publica Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1 Aftene Elena Consilier, clasa I, grad profesional superior – Comp. Relatii Publice 80.00 Admis
2 Mihaila Ramona Inspector, clasa I, grad profesional superior – Comp. Autoritate Tutelara-Relatia cu Consiliul Local 62.50 Admis
  • Candidatii declarati admisi vor sustine interviul in data de 30.07.2019 , ora 10.00 la sediul primariei orasului Navodari
  • Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept,  conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, Ciocan Marinela-Inspector in cadrul Comp. Salarizare.

Afisat astazi, 25.07.2019, ora 13.00