Rezultatul probei scrise la concursul de RECRUTARE

0
1142

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare

organizat in data de 15.10.2019 , in cadrul Primariei orasului Navodari, judetul Constanta

 

    Avand in vedere prevederile art. 60 alin (2) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului Functia publica Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1. Petre Raluca -Mihaela Inspector, clasa I, grad profesional principal – Comp.Disciplina in constructii 59.17 Admis
2. Gane Lucia-Ioana -//- 51.67 Admis
  • Candidatii declarati admisi vor sustine interviul in data de 17.10.2019 , ora 16.00 la sediul primariei orasului Navodari
  • Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept,  conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, Ciocan Marinela-Inspector in cadrul Biroului Resurse Umane.

 

                                       

 

Afisat astazi, 15.10.2019, ora 15.00

 

       Secretar,

                     Inspector,  Ciocan Marinela