Rezultatul probei scrise la examenul de promovare din funcția de Asistent medical

0
1035

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare din  funcția de Asistent medical,   studii postliceale, în funcția de Asistent medical principal, studii postliceale,  organizat în data de 20 iulie 2020, în cadrul primariei orașului Navodari

 

           

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului Funcția pentru care candidează Punctajul

probei scrise

Rezultatul

probei scrise

1 Păun Florina Asistent medical principal,

studii postliceale

94,33 Admis

 

Rezultatul probei scrise se poate contesta în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Afișat astăzi 20.07.2020, ora 1300.