Rezultatul selectării dosarelor depuse pentru participarea la concursul organizat în data de 08.04.2019 proba scrisă și proba practică

0
1306

În conformitate cu prevederile Art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunica următoarele rezultate ale selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul din data de 08.04.2019 proba scrisă și proba practică:

 

Nr. crt. Nume si prenume

candidat

Postul pentru care candideaza/

Birou/Compartiment

Rezultat selectare

dosare concurs

1 Cristea Marin Muncitor calificat, tr.prof.III

Comp.Intretinere-Reparatii

ADMIS
2 Grama Marian-Dorel -//- ADMIS
3 Ghita Ioan Muncitor calificat, tr.prof.IV

Comp.Intretinere-Reparatii

ADMIS
4 Mirzan Dumitru -//- ADMIS
5 Oprea AnaMaria Inspector de specialitate

debutant

 

ADMIS

 

 

6   Bica Carmen-Gabriela Ingrijitor varstnici la

domiciliu

ADMIS

 

7 Adam Teodora Daniela Administrator,  tr.prof.I ADMIS
8 Albu Delia-Madalina -//- ADMIS
9 Bancescu

Andreea -Valentina

-//- ADMIS
10 Bucur Florin -//- RESPINS – nu reiese din adeverinta medicala ca are o stare de sanatate corespunzatoare (apt de munca)
11 Neculae Mihai -//- ADMIS
12 Sandru Georgiana -//- ADMIS
13 Sirbu Elena -//- ADMIS
14 Topoleanu

Madalina-Irena

-//- ADMIS

 

Cu drept de contestație până în data de 03.04.2019, ora 14.30.

Proba scrisă pentru posturile de Inspector de specialitate debutant – Compartiment implementare proiecte – fonduri europene – Serviciul Achiziții Publice-Management Programe, Îngrijitor vârstnici la domiciliu Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru personae vârstnice – Direcția Asistență Socială, Administrator, tr.prof.I – Compartiment Cluburi de Pensionari – Direcția Asistență Socială se va susține în data de 08.04.2019, ora 10,00;

Proba practică pentru posturile de muncitori calificați, tr.III si tr. IV se va susține pe dată de 08.04.2019, ora 12.00.

 

 

Secretar comisie concurs,

Inspector, Anane Dorina

Birou Resurse Umane

Afișat astăzi, 02.04.2018, ora 14,30