REZULTATUL SELECTARII DOSARELOR DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 16.12.2019 proba scrisa

0
1131

In conformitate cu prevederile Art.20 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisiile de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectarii dosarelor depuse in vederea participarii la concursul din data de 16.12.2019 proba scrisa:

Nr. crt. Nume si prenume

candidat

Postul pentru care candideaza/

Birou/Compartiment

Rezultat selectare

dosare concurs

1 Botezatu Marilena-Mirela Educator

Centrul de Zi pentru Copii

 

ADMIS

 

2 Ghita Nicoleta-Paraschiva -//- ADMIS
3 Simion Elena-Laura -//- ADMIS

 

Cu drept de contestatie in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor.

Proba scrisa pentru postul vacant de Educator – Centrul de Zi pentru Copii se va sustine pe data de 16.12.2019, ora 10,00.

 

 

 

Afisat astazi, 09.12.2019, ora 10.00