Rezultatul selectării dosarelor depuse pentru participarea la concursul organizat în data de 19.11.2018 proba scrisă

0
1159

În conformitate cu prevederile Art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul din data de 19.11.2018 (proba scrisă):

Nr. crt. Nume si prenume

candidat

Postul pentru care candideaza/

Birou/Compartiment

Rezultat selectare

dosare concurs

1 Antipov Elena Asistent medical ADMIS
2 Bancescu Geanina -//- ADMIS
3 Bivol Mihaela -//- ADMIS

 

4 Dumitru Valentina -//- ADMIS cu conditia prezentarii

cazierului pana la data desfasurarii

primei probe a concursului

 

5 Nedeianu Valentina -//- ADMIS cu conditia prezentarii

cazierului pana la data desfasurarii

primei probe a concursului

 

Cu drept de contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Proba scrisă se va susține în data de 09.01.2019, ora 10,00;

 

 

 

Secretar comisie concurs,

Inspector, Anane Dorina

Birou Resurse Umane

Afisat astazi, 21.12.2018, ora 11,30