REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL organizat în data de 29.08.2022 (proba scrisă)

0
908

Nr. 70773/22.08.2022

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE

PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL

organizat în data de 29.08.2022 (proba scrisă)

 

În conformitate cu prevederile Art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri pubice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor depuse în vederea participării la concursul din data de 29.08.2022 (proba scrisă):

 

Nr. Crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează/ Compartiment Rezultat selecție dosare de concurs
1 Păduraru Lavinia Ana-Maria educator, studii superioare – Compartiment: Centrul de zi pentru copii ADMIS
2 Iordache Raluca referent debutant, studii medii – Compartiment: Expert pentru Problemele Romilor ADMIS

 

Conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 : “După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Proba scrisă se va susține în data de 29.08.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Oraș Năvodari din str. Dobrogei nr. 1.

 
 

Secretar comisie concurs,

Inspector asistent,

Comp. Resurse Umane

Abagiu Ioana Maria

 

 

Afisat astazi 22.08.2022,  ora 11.30.